Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ajoneuvojen rekisteröinnin asiakashinnat vahvistetaan Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin maksuista. Rekisteröintitoimipisteet perivät Traficomin maksutaulukon mukaiset rekisteröintimaksut asiakkailta.

Rekisteröinnin asiakashinta ei sisällä arvonlisäveroa.

Rekisteröinnin asiakashinnat

Sähköiset rekisteröintipalvelut

 • ensirekisteröinti, omistaja- ja/tai haltijamuutos 3,00 euroa
 • rekisteröintitodistuksen (ilmoitusosa ja tekninen osa) tulostaminen 3,00 euroa
 • rekisteröintitodistuksen teknisen osan tulostaminen 0,00 euroa
 • liikennekäytöstäpoisto 6,00 euroa
 • liikennekäyttöönotto 0,00 euroa
 • muu rekisteröintiä koskeva päätös 19,00 euroa
  - ilmoitus ajoneuvon luovutuksesta tuntemattomalle taholle

Rekisteröintipalvelut henkilöpalvelussa

 • liitteetön rekisteri-ilmoitus 8,50 euroa
  - omistajanvaihdos, haltijamuutos tai muu ilmoitus pois lukien liikennekäytöstäpoisto ja liikennekäyttöönotto
 • liitteellinen rekisteri-ilmoitus 19,00 euroa
 • väliomistajarekisteröinti 40,00 euroa
  - omistajanvaihdos, johon liittyen kaikista väliomistajista ei ole tehty luovutusilmoituksia
 • liikennekäytöstäpoisto 19,00 euroa
 • liikennekäyttöönotto 0,00 euroa
 • muu rekisteröintiä koskeva päätös 19,00 euroa
  - ilmoitus ajoneuvon luovutuksesta tuntemattomalle taholle
 • rekisteröintitodistuksen (ilmoitusosa ja tekninen osa) tulostaminen 8,50 euroa
 • rekisteröintitodistuksen teknisen osan tulostaminen 0,00 euroa
 • teknisten tietojen korjauksen vuoksi tulostettu rekisteröintitodistus 8,50 euroa
 • teknisen osan kopio 8,50 euroa
 • koenumerotodistuksen muutos tai tulostaminen 8,50 euroa

Rekisterikilvet

 • ennakkoilmoitetun ajoneuvon rekisterikilpi 5,50 euroa/kpl
 • ajoneuvon rekisterikilpi 5,50 euroa/kpl
 • muu rekisterikilpi 7,50 euroa/kpl
  - erityis-, vienti-, koenumero-, tulli- tai diplomaattikilpi
  - kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava rekisterikilpi
  - muusta syystä yksittäisenä valmistettava rekisterikilpi
 • poikkeus rekisterikilpien lukumäärästä (lupa lisäkilven käyttöön) 26,00 euroa

Erityisrekisteröintipalvelut

 • ennakkoilmoitus tai ennakkoilmoitustodistuksen uusintatulostus 11,50 euroa
 • siirtolupa 15,00 euroa
 • vientirekisteröinti 50,00 euroa
 • diplomaattiautojen rekisteröinti 8,50 euroa
 • päätös erityistunnuksen myöntämisestä 850,00 euroa
 • koenumerotodistus 230,00 euroa

Autokiinnitys

 • kiinnityksen vahvistaminen 90,00 euroa
 • muu autokiinnitysasiassa tehty päätös 50,00 euroa
  - kiinnityksen uudistaminen
  - kiinnityksen kuolettaminen
  - kielteinen päätös
 • rasitustodistus 30,00 euroa

Siirtoliikennevakuutusmaksut (Ulkoinen linkki)

 

 

Lisätietoja maksuasetuksesta ja maksutaulukosta

Päivitetty