Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ajoneuvokatsastajien kouluttajat

Ajoneuvojen katsastustoiminnasta vastaavien ja katsastuksia suorittavien henkilöiden koulutusta antavat Traficomin hyväksymät yhteisöt. Koulutusoikeus annetaan määräajaksi hakijalle, jolla katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen ja jolla on Traficomin hyväksymä koulutustoiminnasta vastaava henkilö. Koulutusoikeutta koskevassa päätöksessä voidaan asettaa ehtoja, joilla koulutusoikeus myönnetään.

Koulutusoikeutta voidaan hakea alalletulo-, erikois- ja täydennyskoulutuksen antamiseen. Koulutusoikeutta haetaan Traficomista kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus on lähetettävä osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 Traficom.

Koulutusoikeus myönnetään yhteisölle, joka on luotettava ja jolla on:

  • riittävä ja ammattitaitoinen opetushenkilöstö
  • yksityiskohtainen koulutusohjelma
  • riittävät ja tarkoitukseen sopivat toimitilat
  • tarvittavat opetusvälineet ja -materiaali.

Ilmoittautuminen katsastajan loppukokeeseen (Huom! Kesätauko viikoilla 25-32)

Päivitetty