Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 alkaen ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen.

Ammattipätevyyden saavuttaminen ja ylläpitäminen

Ammattipätevyys saavutetaan suorittamalla joko perustason ammattipätevyyskoulutus tai perustason ammattipätevyyskoe.

Jos kuorma-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2009 ammattipätevyyden tavaraliikenteelle saavutetaan jatkokoulutuksella.

Jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ammattipätevyyden henkilöliikenteelle saavutetaan jatkokoulutuksella.

Ammattipätevyyden rekisteröinti ja kortin hakeminen

Ennen ammattipätevyyskortin myöntämistä tai ammattipätevyysmerkinnän myöntämistä ajokortille suoritettu ammattipätevyyskoulutus tulee olla rekisteröitynä liikenneasioiden rekisteriin.

Jatkokoulutuksen suorittaneiden osalta rekisteröinnin tekee koulutuksen antanut koulutuskeskus. 

Perustason ammattipätevyyskoulutuksen tai perustason ammattipätevyyskokeen suorittaneet tekevät rekisteröinnin Liikenne- ja viestintäviraston palveluntuottajalla Ajovarma Oy:ssä. Rekisteröintiä varten tulee olla mukana päätös hyväksytystä ammattipätevyyskokeesta.

Puolustusvoimissa varusmiespalveluksen yhteydessä perustason ammattipätevyyskoulutuksen ja siihen liittyvän teoriakokeen tai perustason ammattipätevyyskokeen rekisteröinnin tekee puolustusvoimat. 

Ammatillisessa koulutuksen yhteydessä perustason ammattipätevyyskoulutuksen tai perustason ammatttipätevyyskokeen suorittaneilla tulee rekisteröintiä varten olla oppilaitoksesta saatu tutkintotodistus.

Koulutuskeskukset ja kokeen järjestäjät

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutusta saa järjestää ainoastaan sellainen toimija, joka on hyväksytty antamaan ammattipätevyyskoulutusta kuljettajille. Hyväksynnän myöntää joko opetus- ja kulttuuriministeriö, Puolustusvoimien pääesikunta tai Liikenne- ja viestintävirasto.

Kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskokeen saa järjestää ainoastaan sellainen toimija, joka on hyväksytty järjestämään kokeen. Hyväksynnän myöntää Liikenne- ja viestintävirasto. 

Koe voidaan järjestää myös opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymässä koulutuskeskuksessa osana ammatillista kuljettajakoulutusta tai Puolustusvoimissa Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen yhteydessä. 

Päivitetty