Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Valtionavustusta kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteiden parantamiseen

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa avustamme hankkeita, joissa parannetaan kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita katuverkolla tai kunnan maalla sijaitsevissa kohteissa. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien ja pyöräpysäköinnin rakentamiseen tai parantamiseen.
Polkupyöräilijä Baanalla

Valtionavustusta liikkumisen ohjaukseen – viisaampia valintoja

Avustamme kuntien, kuntayhtymien ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen hankkeita, joiden tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista sekä kasvattaa joukkoliikenteen ja muiden kestävien liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn suosiota.

Valtionavustusta kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmiin

Avustamme yksittäisen tai useamman kunnan yhteinen kävelyn ja/tai pyöräliikenteen edistämisohjelmaan laadintaa. Edistämisohjelmien kautta halumme saada kävely- ja pyöräilymäärät paikallisesti kasvuun sekä käynnistää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä kävely- ja pyöräilymäärien nostamiseksi.

Valtionavustusta tieliikenteen turvallisuuden kehittämiseen

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeavustus on tarkoitettu kunnille, kuntayhtymille ja voittoa tavoittelemattomille yhteisöille alueellisiin ja paikallisiin tieliikenteen turvallisuutta koskeviin kehittämishankkeisiin ja kokeiluihin sekä tieliikenteen turvallisuustutkimuksiin.
Moottoripyöräilija ja matkustaja kypärät päässä

Kuntien kyberturvallisuus

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus tukee kuntien kyberturvallisuutta monin eri tavoin. Ottamalla käyttöön keskuksen tuottamia maksuttomia palveluita, kuntasi saa tietoa uhkista ja pysty varautumaan ja estämään niitä. Palveluidemme tavoitteena on edistää kuntien toimintakykyä ja kansalaisille tarjottavien palveluiden turvallisuutta ja toimintavarmuutta.

Yhteisrakentamisesta hyötyvät kaikki

Edistämme verkkojen yhteisrakentamista ja -käyttöä. Yhteisrakentamisessa eri verkkojen, kuten sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Näin rakentamiskustannukset tulevat kaikille osapuolille edullisemmaksi, eivätkä tiet ole auki moneen kertaan. Ylläpidämme Verkkotietopiste.fi-palvelua, josta voi tarkistaa kaikki verkkojen rakentamissuunnitelmat ja ottaa yhteyttä muihin toimijoihin jo rakentamisen suunnitteluvaiheessa.

Sijaintitietopalvelu

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lakisääteisenä tehtävänä on rakentaa ns. Sijaintitietopalvelu. Palveluun kerätään kaikkien yhteisrakentamislain tarkoittamien verkkotoimijoiden (esim. kuntien) lähinnä maanalaisten verkkojen elementtien (kaapelit, putket jne.) sijaintitiedot (verkkotiedot). Maanrakennustyötä suunnitteleva saa palvelusta tiedon, onko suunnitellulla työalueella työssä varottavaa olemassa olevaa infrastruktuuria. Verkkotietojen toimittaminen palveluun on verkkotoimijoiden lakisääteinen velvollisuus. Verkkotietojen turvaamiseksi palvelun tietoturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Puhtaat ajoneuvohankinnat

Julkisten hankintayksiköiden on ajoneuvohankinnoissaan otettava huomioon hankittavien ajoneuvojen ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus. Tämä koskee myös kuljetuspalveluhankintoja, joista tietty osuus on tehtävä ympäristöystävällisillä ja energiatehokkailla ajoneuvoilla.

Sähköautojen latauspisteen asentamisvelvoite

Ei asuinkäytössä olevaan rakennukseen, joiden yhteydessä on yli 20 pysäköintipaikkaa rakennuksen sisällä tai samalla kiinteistöllä, pitää asentaa sähköauton latauspiste viimeistään 31.12.2024.
Sähköauton lataaminen

Tilaa uutiskirje ja pysyt ajantasalla kunnille tärkeistä asioista!

Julkaisemme joka kuukausi Traficom-uutiset, jossa kerromme liikenteen ja viestinnän ajankohtaisista teemoista. Julkaisemme myös aihekohtaisia uutiskirjeitä, joissa on erityisesti kunnille suunnattuja ajankohtaisia aiheita.