Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vesikulkuneuvon rekisteröintitodistus

Rekisteröintitodistus on kolmikielinen ja ajokortin mallinen. Maistraatin myöntämä rekisteröintitodistus on voimassa niin kauan, kun uudessa todistuksessa oleviin vesikulkuneuvon rekisteritietoihin ei tehdä muutoksia. Omistajan on ilmoitettava rekisteritietojen muutoksesta 30 päivän sisällä Traficomille. Rekisteritietojen muutoksen jälkeen uusi rekisteröintitodistus postitetaan omistajalle automaattisesti. Omistaja voi myös halutessaan tilata uudenlaisen rekisteröintitodistuksen maksua vastaan, vaikka ei tekisi muutoksia rekisteritietoihin.

Kuva veneen rekisteröintitodistuksesta
Kuva rekisteröintitodistuksen molemmilta puolilta

Lipunkäyttöoikeus

Vesikulkuneuvo on suomalainen ja oikeutettu käyttämään Suomen lippua, jos Suomen kansalainen tai suomalainen oikeushenkilö omistaa enemmän kuin 60 % vesikulkuneuvosta.

Omistuspohja merkitään järjestelmään asiakkaan ilmoituksen mukaan.

Vesikulkuneuvon voi rekisteröidä ilman lipunkäyttöoikeutta, jos kansallisuusehto ei täyty.

Lipunkäyttöoikeus ilmenee rekisteröintitodistuksessa olevasta Suomen lipun symbolista sekä tekstistä kortin kelpoisuudesta kansallisuustodistukseksi.

Kaksoiskappale

Sinulla on mahdollisuus tilata rekisteröintitodistuksesta maksullinen kaksoiskappale. Kaksoiskappale on järjestysnumeroa lukuun ottamatta identtinen voimassaolevan rekisteröintitodistuksen kanssa. Kun pääkortin järjestysnumero on esimerkiksi 3, tulee kaksoiskappaleen numeroksi 3.2. Voimassaolevia rekisteröintitodistuksia voi olla enintään kaksi kappaletta.

Jos toinen rekisteröintitodistuksista katoaa, on sinun uusittava molemmat rekisteröintitodistukset. Kun rekisteröintitodistus uusitaan, uutta kaksoiskappaletta ei lähetetä automaattisesti, vaan se pitää tilata joka kerta erikseen.

Rekisteröintitodistuksen katoaminen

Jos rekisteröintitodistus katoaa, on sinun tilattava uusi. Silloin kadonneen todistuksen kaksoiskappale ei myöskään ole enää voimassa, vaan se on tilattava tarvittaessa erikseen.

Lisätietoja

Päivitetty