Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Oletko muuttamassa veneen suurinta sallittua konetehoa, muuttamassa veneesi henkilömäärää tai vaihtamassa veneeseen moottoria, joka on tehokkaampi kuin rekisteriin on merkitty?

Selvitä veneesi tekniset tiedot ennen kuin aloitat rekisteröinnin. Moottoritehoa, henkilömäärää tai muita teknisiä tietoja ei voi muuttaa ilman selkeitä perusteita. Hakijan vastuulla on merkitä oikeat tiedot rekisteröintihakemukseen. Jos tiedot ovat virheelliset tai puutteelliset, lähetämme sinulle selvityspyynnön, mikä hidastuttaa rekisteröintiä.

Mikäli veneessä on CE-merkintä, selvitä valmistajan ilmoittama suurin sallittu moottoriteho ja henkilömäärä veneen asiakirjoista tai kylteistä (omistajan käsikirja, vaatimustenmukaisuuden vakuutus, valmistajan kyltti) tai suoraan valmistajalta.

Huomaa, että CE-sertifioinnin mukaisen suurimman moottoritehon tai henkilömäärän ylittäminen edellyttää veneen uudelleen sertifioimista, jolloin on tehtävä rakentamisen jälkeinen vaatimustenmukaisuuden arviointi (nk. jälkisertifiointi, PCA - Post Construction Assessment).

Jos vene on rakennettu ennen huvivenedirektiivin voimaantuloa (16.6.1998), voit myöskin tutkia, löytyykö veneestä jonkinlainen tyyppikilpi, jossa suurin moottoriteho ja henkilömäärä on merkitty. Asiaa voi tiedustella myös valmistajalta, jos kyseinen valmistaja on vielä toiminnassa.  

Voit etsiä tietoa myös lehdistä, esitteistä tai muusta luotettavasta lähteestä. Traficom ylläpitää veneiden teknisistä tiedoista ja moottoritehoista taulukkoa (Ulkoinen linkki), josta voit myös etsiä veneesi tietoja.

Jos vene on jo aikaisemmin rekisteröity ylitehoisella moottorilla, voit asentaa saman tehoisen moottorin myös jatkossa. Ennen 1.8.2014 ei moottoritehoja valvottu. Tarkista silloin, löytyykö veneestä vanhaa rekisteriotetta, jossa moottorin teho on merkitty, ellei tietoa löydy Traficomin rekisteristä.

Veneen moottoritehoa tai henkilömäärää tarkistaessa on hyvä tukeutua luotettaviin lähteisiin. Eri foorumeilla liikkuu paljon erilaista tietoa, joka voi olla osin harhaanjohtavaa. Vastuullinen veneilijä ja veneen päällikkö varmistavat, että veneily on turvallista itselle ja muille vesillä liikkujille.

Tutustu myös Traficomin verkkosivuihin , josta voi löytyä tilanteeseesi sopivia vastauksia.

Päivitetty