Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa terveydenhuollon ammattihenkilöitä arvioimaan kuljettajan ajoterveyttä erilaisissa tilanteissa. Ohje perustuu ajoterveyttä määrittävään lainsäädäntöön ja sen on laatinut Traficom yhteistyössä kliinisten erikoisalojen asiantuntijoiden kanssa. Kyseessä ei kuitenkaan ole diagnostinen ohje tai erikoisalakohtainen käsikirja. Määrällisesti suurin osa ajoterveysarvioista tehdäänkin perus- ja työterveyshuollossa. Ajoterveysohje antaa perusteita kliiniseen ajokyvyn arviointiin terveydenhuollossa sekä perusteet käsitellä tutkittavan kanssa ajoterveyteen liittyviä asioita ja tarvittaessa myös mahdollisen ajokiellon perusteita.

Aktiivisella, ennakoivalla ajoterveysasioiden huomioimisella ja terveysriskien ennaltaehkäisyllä jokaisella terveydenhuollon ammattilaisella on mahdollisuus ylläpitää kuljettajan ajokykyä ja yleistä liikenneturvallisuutta.

liikennelaaketiede@traficom.fi