Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tämä määräys koskee UAS-ilmatilavyöhykkeitä, joilla kielletään miehittämättömien ilma-alusten toiminta tai rajoitetaan sitä, sekä UAS-ilmatilavyöhykkeitä, joilla miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettava toiminta on vapautettu yhdestä tai useammasta miehittämättömän ilmailun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 mukaista avoimen kategorian toimintaa koskevasta vaatimuksesta.