Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

OPS M1-29 UAS-ilmatilavyöhykkeet

Tämä määräys koskee UAS-ilmatilavyöhykkeitä, joilla kielletään miehittämättömien ilma-alusten toiminta tai rajoitetaan sitä, sekä UAS-ilmatilavyöhykkeitä, joilla miehittämättömillä ilmaaluksilla harjoitettava toiminta on vapautettu yhdestä tai useammasta miehittämättömän ilmailun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/9471 mukaista avoimen kategorian toimintaa koskevasta vaatimuksesta. Tässä määräyksessä tarkoitettujen alueiden lisäksi Liikenne- ja viestintävirasto voi perustaa tilapäisen UAS-ilmatilavyöhykkeen myös hakemuksesta päätöksellä enintään vuoden määräajaksi. Tarkemmin UAS-ilmatilavyöhykkeiden perustamisesta säädetään ilmailulain 11 a ja 11 b §:ssä. Tällä määräyksellä perustetut UAS-ilmatilavyöhykkeet esitetään liitteissä 1, 2 ja 3. Vyöhykkeet ovat voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan.

Liite 1, Kieltävät UAS-ilmatilavyöhykkeet

Liite 2, Rajoittavat UAS-ilmatilavyöhykkeet

Liite 3, Sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet

Perustelumuistio

Kommenttikooste