Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Valtioneuvoston asetus ajoneuvoista

Tämä asetus koskee:

1) ajoneuvojen sekä niiden järjestelmien, komponenttien, erillisten teknisten yksiköiden, osien ja varusteiden hyväksymistä liikenteeseen;

2) rakennetun ja korjatun ajoneuvon määrittämistä;

3) ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastusta;

4) ajoneuvon rekisteröintiä;

5) ajoneuvolain (82/2021) 180 §:ssä tarkoitettuja ilman lupaa suoritettavia asennus- ja korjaustöitä;

6) ajoneuvolain 181 §:ssä tarkoitettuja asennus- ja korjausluvan myöntämisen edellytyksenä olevia työtiloja, korjauslaitteita ja henkilöstön ammattitaitoa koskevia vaatimuksia.

Tämä asetus ei koske EU-tyyppihyväksyntää eikä EU-yksittäishyväksyntää, jollei jäljempänä toisin säädetä.