Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Tulevaisuustyö syventyy digiyhteiskunnan ja kyberturvallisuuden ilmiöihin, hakee ratkaisuja, luo keskustelua sekä verkostoja ja auttaa yrityksiä ja viranomaisia valmistautumaan tulevaan.

Traficomin Tulevaisuustyössä havainnoimme toimintakenttäämme vaikuttavia trendejä, heikkoja signaaleja ja yhteiskunnan ilmiöiden kehityskulkuja. Ennakoinnilla kirkastamme ymmärrystä ilmiöiden vaikutuksista, ja luomme tulevaisuuskuvaa digitaalisen viestinnän ja kyberturvallisuuden toimintakentästä. 

Jatkuvan ennakoinnin lisäksi syvennämme ymmärrystä digiyhteiskunnan ilmiöistä ja luomme konkreettisia kokeiluja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Pyrimme ketterien menetelmien avulla kokeilevasti luomaan ymmärrystä ja ratkaisuja uusiin teknologioihin ja ilmiöihin liittyvissä kysymyksissä, jotka vaativat varhaista puuttumista, uusia toimintamalleja ja lähestymistapoja.
Johdamme ja rakennamme verkostoja edistämään organisaatioiden välistä yhteistyötä. Jaamme osaamista ja tietoa yhteisen ymmärryksen luomiseksi ja ylläpitämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Tuotamme myös tietoa viraston strategisen päätöksenteon tueksi, sekä ehdottamme toimenpiteitä.

Tulevaisuuden toimintaympäristön kartoittamisen lisäksi Tulevaisuustyö keskittyy seuraaviin teemoihin:

Lisätiedot

Jukka-Pekka Juutinen, johtaja, Kyberturvallisuuskeskus, p.  029 539 0523, etunimi.sukunimi(at)traficom.fi
Markus Mettälä, erityisasiantuntija, Digitaaliset yhteydet, p. 029 539 0439, etunimi.sukunimi(at)traficom.fi

Päivitetty