Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficomin tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on tukea Traficomia ja sen asiantuntijoita viraston tehtävien hoitamisessa ja sen toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Päämääränä on liikennejärjestelmän turvallisuuden parantaminen, liikenteen ympäristöhaittojen vähentäminen sekä viestinnän palvelujen ja teknologioiden kehittäminen.

Traficomin TK-toiminta sisältää tieteellisten tutkimusten lisäksi erilaisia viraston toimintaa ja tavoitteita sekä laajemmin hallinnonalan linjauksia tukevia tutkimuksia, selvityksiä ja kehittämishankkeita, säädösvalmistelun tarvitsemia selvityksiä sekä lainsäädännön muutosten vaikutusarvioita. TK-toiminnalla tuetaan sitä, että Suomen erityispiirteet ja yhteiskunnan tarpeet huomioidaan myös kansainvälisessä vaikuttamisessa.

Traficom tekee tutkimus- ja kehittämistyötä laajassa yhteistyössä hallinnonalan ja muiden toimijoiden kanssa. TK-toiminnan avulla ylläpidetään ja kehitetään suomalaista liikenneturvallisuus-, ympäristö-, liikennejärjestelmä- ja viestintäteknologiaosaamista. Virasto on mukana myös useissa kansainvälisissä tutkimushankkeissa.

Vasta tutkimustulosten hyödyntäminen tekee TK-toiminnasta järkevää ja tuloksellista. Tutkimustiedon jakaminen asiantuntijoille ja kumppaneille käytettäväksi sekä uuden tiedon välittäminen kansalaisille on olennainen osa Traficomin TK-toimintaa.

Traficomin tutkimus- ja kehittämistoiminnan teemat

käynnissä olevat ja valmistuneet tutkimukset

Päivitetty