Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uusi ajoneuvolaki 2021

Uusi ajoneuvolaki (82/2021) tulee voimaan 1.3.2021. Ajoneuvolaki uudistuu vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä, erityisesti moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen puiteasetusta (EU) 2018/858. Ajoneuvolakia on selkeytetty poistamalla siitä säännökset, jotka ovat päällekkäisiä tai ristiriitaisia EU-asetusten kanssa. Lisäksi ajoneuvolakia on ajantasaistettu tekemällä siihen teknisiä korjauksia. Myös laissa oleviin asetuksenanto- ja määräyksenantovaltuuksiin on tullut muutoksia.

Säädösrakenteen muutokset

Uusi ajoneuvolaki kumoaa aiemman ajoneuvolain (1090/2002), jäljempänä kumottu ajoneuvolaki sekä Valtioneuvoston asetuksen ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta (1455/2019).

Kumotusta ajoneuvolaista jäävät voimaan seuraavat kohdat:

  • 25 §:n 2 momentin ja 27 a §:n 1 momentin 8 kohdan säännökset taksamittarista sekä muusta laitteesta ja järjestelmästä jäävät voimaan 1.9.2021 asti.

Kumotun ajoneuvolain nojalla myönnetyt luvat, päätökset ja sopimukset jäävät voimaan.

Kumotun ajoneuvolain voimassaoloaikana vireille tulleet asiat käsitellään loppuun noudattaen kumotun ajoneuvolain aikana voimassa olleita säädöksiä ja määräyksiä. Uuden ajoneuvolain voimaantulosta alkaen vireille tulevat asiat käsitellään uuden ajoneuvolain mukaisesti.

Uuteen ajoneuvolakiin liittyen valmistellaan seuraavia uusia määräyksiä:

Uuden ajoneuvolain myötä valmistellaan muutoksia seuraaviin määräyksiin:

Päivitetty