Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vastuullinen kuljetustoiminta

Vastuullinen kuljetustoiminta on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön näkökulmasta kestävää liiketoimintaa. Tieliikenteen kuljetusyrityksissä korostuu lisäksi liikenneturvallisuus.

Vastuullisuuden merkitys kuljetustoiminnassa kasvaa

Vastuullisuuden merkitys kuljetustoiminnassa kasvaa kaiken aikaa, samoin kuin missä tahansa muussa yritystoiminnassa. Kuljetusyritysten vastuullinen toiminta tarkoittaa erityisesti turvallisuus- ja ympäristöasioiden johtamista. Markkinoilla on saatavilla monenlaisia standardeihin perustuvia johtamisjärjestelmiä, joissa vastuullisuuden elementit tulevat hyvin esille. Kuljetusyritykset ovat kuitenkin pääosin pieniä yrityksiä, joilla kaikilla ei ole mahdollista ottaa käyttöön markkinoilla olevia standardeihin perustuvia johtamisjärjestelmiä.

Vastuullisen kuljetustoiminnan kuvaus on tarkoitettu kuljetusten tilaajien ja kuljetusyritysten vapaaehtoiseen käyttöön. Osa-alueet on pyritty laatimaan selkeäksi ja yksinkertaiseksi kokonaisuudeksi, joita voivat hyödyntää kaiken kokoiset yritykset. Ne on laadittu yhteensopiviksi keskeisimpien ISO-standardien kanssa, joten kuljetusyritykset voivat tarvittaessa syventää vastuullisuustyötä kohti standardeihin perustuvia johtamisjärjestelmiä myöhemmin. Osa-alueisiin on lisäksi tehty viitauksia keskeisimpiin kuljetusyrityksiä velvoittaviin säädöksiin.

Aikaisemmasta vastuullisuusmallista poiketen Traficom ei tee vastuullisuuteen liittyen auditointeja tai hyväksyntöjä eikä myönnä vastuullisuustodistuksia. 

Tältä sivulta löytyvät materiaalit on tarkoitettu vastuullisuustyön tukemiseen eikä se muodosta tyhjentävää listaa koko vastuullisuustyöstä. Sillä ei myöskään ole tarkoitus korvata vastuulliseen johtamiseen liittyviä standardeja tai muita malleja. 

Päivitetty