Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Internetin nimipalvelujärjestelmä on maailmanlaajuinen hajautettu tietokanta, jonka avulla verkkotunnukset muutetaan konekielisesti ymmärrettäviksi IP-osoitteiksi. Fi-juuri on yksi tietokannan lukuisista juurista.

Nimipalvelujärjestelmä (DNS, Domain Name System) on hierarkkinen tietokanta, joka voidaan kuvata puumaisena rakenteena. Puurakenteen avulla luodaan hakupolku oikean nimipalvelimen äärelle. Tätä hakupolkua hyödynnetään, kun verkkotunnus muunnetaan vastaavalle IP-osoitteelle niin, että internetiin kytketty tietokone voi kommunikoida toisen tietokoneen kanssa internetissä. Esimerkiksi verkkotunnuksen www.traficom.fi IPv4-osoite on 87.239.126.33.

Nimipalvelujärjestelmän puurakenne

Fi-vyöhyke on yksi koko nimipalvelujärjestelmän monista vyöhykkeistä, joilla kaikilla on sama rakenne.

Nimipalvelujärjestelmän puurakenne

Nimipalvelujärjestelmän rakenne on puumainen. Puun yläosassa on ylin juuritaso, jonka alla sijaitsevat kaikki ylätason verkkotunnuspäätteet (top-level-domainit, TLD). Ylätason verkkotunnuspäätteet jaotellaan kansallisiin päätteisiin (country code top level domainit, ccTLD) ja yleisiin päätteisiin (generic top level domainit, gTLD). Ylimmän juuritason nimipalvelimilla on tieto kaikista ylätason verkkotunnuspäätteiden nimipalvelimista.

Yksittäinen verkkotunnus, eli toisen asteen verkkotunnus (second-level domain, SLD) on yksi piste puurakenteen keskitasolla. Palveluiden osoitteet ovat usein kolmannen asteen verkkotunnuksia (esim. shop.vr.fi). Kolmannen asteen verkkotunnuksista käytetään myös usein nimeä alidomain tai aliverkkotunnus.

Verkkotunnuksesta itsestään voi päätellä, mistä kohtaa puurakennetta verkkotunnukseen liitetty tieto löytyy. Verkkotunnuksessa www.traficom.fi pisteet erottavat ohitettavat tasot matkalla DNS-puun juurelle eli ylimmälle tasolle. Juuritasoa kuvastava piste sijaitsee aina verkkotunnuksen lopussa, mutta sitä ei kirjoiteta näkyviin (esim. www.traficom.fi. kirjoitetaan www.traficom.fi).

Fi-juurinimipalvelimet

Fi-maatunnuksella on kahdeksan juurinimipalvelinta, jotka on hajautettu ympäri maailmaa. Hajautuksen ansiosta fi-verkkotunnusten toimintavarmuus on 100 %. Suomalainen fi-päätteinen verkkotunnus, verkkosivu ja sähköpostiosoite toimii luotettavasti ja vastaa kyselyyn nopeasti missä päin maailmaa tahansa.

Nimipalvelujärjestelmä on määritelty RFC-dokumenteissa 1034 ja 1035.

Nimipalvelujärjestelmän määrittelevä RFC-dokumentti 1034

NIMIPALVELUJÄRJESTELMÄN MÄÄRITTELEVÄ RFC-DOKUMENTTI 1035

.fi DNSSEC Practice Statement (DPS)

Päivitetty