Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tavallisesti puhelin- ja laajakaistaliittymien laskutus on tarkkaa ja luotettavaa. Joskus laskussa voi kuitenkin olla virhe.

Jos laskusi on poikkeuksellisen suuri tai epäilet muuten sen oikeellisuutta, tutki yhteyskohtaista erittelyä. Käytä tarkistuksen apuna myös aikaisempia laskuja. Löydät tietoa laskun muodostumisesta laskuttavan operaattorin internetsivuilta.

Epäselvissä tilanteissa ensin yhteys operaattoriin

Jos epäilet virhettä laskutuksessa tai laskussasi on jotain epäselvää, ota aina ensin yhteyttä omaan operaattoriisi. Selvät ja yksinkertaiset virheet selviävät yleensä puhelinsoitolla. Hankalammissa tapauksissa virheilmoitus eli reklamaatio on varminta tehdä kirjallisesti.

Reklamaatio pitää aina tehdä viivyttelemättä. Asiat selviävät helpommin tuoreeltaan kuin pitkän ajan kuluttua.

Jos lasku on vain osittain virheellinen, voit maksaa siitä vain sen osan, joka on mielestäsi oikein laskutettu. Operaattorilla ei ole oikeutta sulkea liittymää, jos laskusta on reklamoitu ennen eräpäivää ja riidaton osa laskusta on maksettu määräajassa.

Ellet pääse yhteisymmärrykseen operaattorin kanssa, kuluttajaneuvonta (Ulkoinen linkki) voi avustaa ja selvittää asiaa eteenpäin.

Veloituksen tekninen oikeellisuus

Voit valittaa asiasta Traficomille. Tätä ennen asiaa on yritettävä selvittää suoraan operaattorin kanssa.

Traficom selvittää onko

  • riidanalaiset puhelut soitettu asiakkaan puhelimesta
  • teleyrityksen veloitus- tai laskutusjärjestelmässä mahdollisesti virheitä.

Traficomille tehtävä valitus voi olla vapaamuotoinen. Siitä tulee käydä ilmi ainakin

  • valittajan nimi
  • yhteystiedot
  • yksityiskohtainen selvitys siitä, miten epäilet laskusi olevan virheellinen.

Mikäli mahdollista, liitä valitukseen myös

  • operaattorille tehty reklamaatio
  • reklamaatioon saatu vastaus
  • riidanalaista laskua koskevat puheluerittelyt.

Maksamattomat laskut

Operaattorilla on tietyin edellytyksin oikeus rajoittaa puhelinliittymän käyttöä tai sulkea liittymä, jos käyttäjä ei ole maksanut liittymää koskevaa erääntynyttä maksua. Kuukauden kuluttua liittymän sulkemisesta operaattori voi purkaa puhelinliittymää koskevan sopimuksen, jos maksuista ei ole päästy sopimukseen.

Viestintäpalvelun oikeudeton käyttö

Puhelinliittymää voidaan käyttää luvatta esimerkiksi tilanteessa, jossa puhelin varastetaan. Kuluttaja vastaa viestintäpalvelun oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö on johtunut hänen lievää suuremmasta huolimattomuudestaan. 

Jos puhelimesi tai SIM-korttisi on kadonnut tai uskot sen olevan luvatta jonkun toisen hallussa, asiasta tulee tehdä viipymättä ilmoitus operaattorille. Kuluttaja ei vastaa viestintäpalvelun oikeudettomasta käytöstä sen jälkeen, kun ilmoitus on tehty. Jos puhelimesi tai SIM-korttisi on varastettu, on lisäksi syytä tehdä rikosilmoitus poliisille.

Kuluttajan tulee seurata, että matkapuhelinliittymä on tallessa. Myös älypuhelinten riittävästä tietoturvasta tulee huolehtia, sillä jotkin haittaohjelmat saattavat aiheuttaa kustannuksia käyttämällä viestintäpalvelua käyttäjän tahtomatta.

Jos tarvitset apua asian hoitamiseen operaattorin kanssa, kuluttajaneuvonta (Ulkoinen linkki) antaa opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa. Tarvittaessa asian voi saattaa kuluttajariitalautakunnan (Ulkoinen linkki) ratkaistavaksi

Päivitetty