Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kun hankit laajakaista- tai puhelinliittymän, solmit operaattorin kanssa liittymäsopimuksen. Liittymäsopimus kuvaa sopimuksen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, muun muassa liittymän toimitusajan, laadun ja ominaisuudet.

Operaattorin on tehtävä liittymäsopimus asiakkaan kanssa kirjallisena. Kirjallinen sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti. Sopimuskokonaisuus muodostuu tyypillisesti ainakin esimerkiksi allekirjoitettavasta sopimuslomakkeesta ja operaattorin kuluttajapalvelujen vakioehdoista.

Liittymäsopimus kuvaa muun muassa hankittavan puhelin- tai laajakaistaliittymän

  • toimitusajan
  • laadun ja ominaisuudet (kuten laajakaistan tiedonsiirtonopeus)
  • muut sopimuksen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Liittymäsopimuksen vähimmäissisältö on määritelty sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 108 §:ssä (Ulkoinen linkki). Laajakaistan osalta sopimuksen vähimmäissisältöä määritellään myös EU:n asetuksessa avoimesta internetistä. Liittymäsopimukseen kannattaa tutustua huolella etukäteen, sillä asiakkaan ja operaattorin mahdolliset liittymää koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensi sijassa sopimukseen kirjattujen tietojen perusteella. Sopimuksen perusteella arvioidaan myös operaattorin korvausvelvollisuutta, mikäli puhelin- tai laajakaistaliittymän toimitus viivästyy tai palveluissa on vikaa tai häiriöitä.

Laajakaistaliittymässä yksi tärkeimmistä sopimuksessa määriteltävistä asioista on liittymän nopeus. Traficom on täsmentänyt nopeuskannanotossaan miten nopeuden vaihteluväli tulee ilmoittaa liittymäsopimuksessa.

Mistä apua?

Operaattorin ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta tai korvausta koskeviin neuvotteluihin voit pyytää neuvoja ja apua kuluttajaneuvonnasta (Ulkoinen linkki). Tarvittaessa voit viedä riita-asian kuluttajariitalautakunnan (Ulkoinen linkki) käsiteltäväksi.

Traficom ei käsittele operaattorin ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta tai korvausta koskevia asioita. Muissa asioissa voit ottaa yhteyttä Traficomiin yhteydenottolomakkeilla (Ulkoinen linkki).

Päivitetty