Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Puhelinnumeron siirrettävyydellä edistetään telemarkkinoiden kilpailua. Voit säilyttää puhelinnumerosi ennallaan, vaikka vaihdat teleyritystä tai asuinpaikkaa.

Voit säilyttää

  • matkapuhelinnumerosi, kun vaihdat matkaviestinliittymää tarjoavaa teleyritystä
  • kiinteän puhelinverkon numerosi, kun vaihdat teleyritystä tai asuinpaikkaa telealueen sisällä.

Siirrettäviä puhelinnumeroita ovat kaikki puhelinnumerot lukuun ottamatta telealuekohtaisia palvelunumeroita sekä 0700-alkuisia äänestysnumeroita.

Sallitut viiveet

Numeron siirrosta saa aiheutua viivettä liittymien toimittamisessa enintään viisi työpäivää, ellei vastaanottavan teleyrityksen kanssa sovita muuta. Halutessasi voit kuitenkin sopia myöhemmästä siirtoajankohdasta ja ajoittaa siirtopäivän esimerkiksi määräaikaisen sopimuskauden tai irtisanomisajan loppuun.

Vanhan liittymän sulkemisen ja uuden liittymän avaamisen välinen aika saa olla enintään

  • 10 minuuttia matkaviestinliittymissä
  • 60 minuuttia kiinteän puhelinverkon liittymissä.

Määräaikaiseen sopimukseen liittyvän numeron siirtäminen

Määräaikaiseen sopimukseen liittyvän numeron voi siirtää myös kesken sopimuskauden 25.5.2011 lähtien.

Numeronsiirto kesken määräaikaisen sopimuskauden ei kuitenkaan vapauta sinua vanhaan sopimukseen liittyvistä maksuvelvoitteista. Jos siirrät numerosi kesken määräaikaisen sopimuskauden, joudut maksamaan vanhaan sopimukseen liittyvät kuukausimaksut sopimuskauden loppuun asti. Tarkista siis ennen numeronsiirtoa sopimuksestasi tai operaattorin asiakaspalvelusta, minkälainen sopimus sinulla on vanhan operaattorisi kanssa ja mitä maksuja siihen liittyy. Numeronsiirron jälkeen vanha sopimuksesi päättyy kuluvan sopimuskauden päätyttyä.

Tieto vanhan sopimuksen määräaikaisuudesta merkitään myös numeronsiirtopyyntöön. Menettelyllä varmistetaan, että olet tietoinen vanhan sopimuksen määräaikaisuudesta ja siihen liittyvästä maksuvelvollisuudesta.

Oikeutta numeronsiirtoon kesken määräaikaisen sopimuksen sovelletaan 25.5.2011 jälkeen sekä kuluttaja- että yritysasiakkaisiin ja myös olemassa oleviin sopimuksiin. Sinulla on oikeus siirtää numero kesken määräaikaisen sopimuskauden riippumatta siitä, onko siirto-oikeutta aikaisemmin rajoitettu sopimuksessasi tai teleyrityksen yleisissä sopimusehdoissa.

Jos et tiedä, minkä teleyrityksen verkossa numero on, saat tiedon täältä www.siirretytnumerot.fi (Ulkoinen linkki)

 

Päivitetty