Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yleisen teletoiminnan harjoittamisesta on ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen teletoimintailmoitus Traficomille.

Laissa määriteltyä teletoimintaa harjoittava teleyritys on velvollinen suorittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle vuotuisen tietoyhteiskuntamaksun. Tietoyhteiskuntamaksu on 0,135 prosenttia teleyrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan liikevaihdosta maksun määräämistä edeltävällä tilikaudella.

Teleyrityksen tulee ilmoittaa (Ulkoinen linkki)Traficomille teletoimintailmoituksen tiedoissa tapahtuneista muutoksista ja toiminnan lopettamisesta. Traficom päivittää rekisteriä ainoastaan teleyrityksiltä saatujen ilmoitusten perusteella. 

 

Alla teletoimintailmoituksen tehneet yritykset. Lista on päivitetty huhtikuu 2024.

Päivitetty