Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Euroopan unionin verkkovierailusäännöt tarkoittavat, että verkkovierailupalveluja on mahdollista käyttää joko kotimaisilla hinnoilla tai pienellä lisämaksulla. Lisämaksulla on aina säännelty enimmäismäärä.

Verkkovierailun enimmäishinnat vuonna 2024

Matkustajat voivat käyttää matkaviestinpalveluja EU- ja ETA-maissa* joko kotimaisella hinnalla tai pienellä lisämaksulla, joka lisätään kotimaan hintaan. Lisämaksu voidaan periä, jos:

 • tiedonsiirtomääräsi ylittää operaattorin määrittämän kohtuukäytön kiintiön
 • roaming-käyttösi ylittää kotimaan käytön ja matkailet enemmän kuin oleskelet Suomessa
 • et ole osoittanut asuvasi Suomessa vakinaisesti tai että sinulla on muu pysyvä side Suomeen, vaikka operaattori on pyytänyt sinua tekemään niin.

Verkkovierailupalvelujen lisämaksujen enimmäishinnat vuonna 2024 (hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa):

SOITETUT PUHELUT0,022 euroa/puheluminuutti
VASTAANOTETUT PUHELUT0,002 euroa/vastaanotettu puheluminuutti
TEKSTIVIESTIT0,004 euroa/tekstiviesti
MOBIILIDATA1,55 euroa/gigatavua kohti

Monissa liittymissä lisämaksuja ei peritä lainkaan kohtuullisen käytön osalta. Operaattorisi voi periä myös enimmäishintaa alemman lisämaksun.

Kotimainen hinta, jonka lisäksi verkkovierailun lisämaksu voidaan periä, määräytyy liittymäsi perusteella. Kotimainen hinta tarkoittaa joko liittymän käyttöön kotimaassa sovellettavia yksikköhintoja (esimerkiksi per minuutti, tekstiviesti tai megatavu) tai, jos yksikköhintoja ei ole, määräytyy kotimaan hinnan osuus samalla tavalla kuin palveluja käytettäessä kotimaassa. Esimerkiksi kiinteähintainen kotimainen liittymäpaketti sisältää myös verkkovierailupalvelujen kotimaisen hinnan osuuden.

Ulkomailla lähetetyt tai vastaanotetut multimediaviestit voi laskuttaa kilotavuperusteisesti tai yksikköhinnalla, hinnan kuitenkaan ylittämättä aiemmin mainittua mobiilidatan lisämaksun mukaista enimmäishintaa.

Tekstiviestin vastaanottaminen on maksutonta. Puhelun siirtyminen omaan vastaajaan on maksutonta EU- ja ETA-maiden alueella. Maksuttomuus ei koske vastaajaviestien kuuntelua.

Laskutus on puhelujen osalta sekuntiperusteista lukuun ottamatta soitettuja puheluja, joista operaattori saa lisäksi periä enintään 30 sekunnin aloitusmaksun.

Mobiilidatan veloitus on kilotavuperusteista. Mobiilidatan enimmäishinta laskee vuosittain. Tämä tarkoittaa asteittain halpenevia mobiilidatan käyttöhintoja.

Verkkovierailuhintoja sovelletaan EU:n alueella automaattisesti kaikkiin asiakkaisiin, elleivät he tietoisesti ole valinneet eri verkkovierailuhinnastoa tai -pakettia. Operaattorisi voi tarjota sinulle myös vaihtoehtoisia verkkovierailuhinnastoja. Hinnaston vaihtamisen on oltava maksutonta, eikä siihen saa sisältyä ehtoja tai rajoituksia, jotka liittyvät liittymäsopimusten muihin osiin kuin verkkovierailuihin.

Tarkkoja hintatietoja voi pyytää oman operaattorin asiakaspalvelusta. Operaattori lähettää hintatiedot ilmaiseksi tekstiviestillä saavuttuasi vierailumaahan.

Verkkovierailuhinnat eivät koske Suomesta ulkomaille soitettuja puheluja

Koska verkkovierailu on matkapuhelimen käyttöä ulkomailla, hinnat ovat luonnollisesti voimassa vain ulkomailla, eivätkä ne koske esimerkiksi kotimaasta ulkomaille soitettuja puheluja. Lisäksi tässä kerrotut hinnat ovat voimassa ainoastaan EU- ja ETA-maiden alueella, joten näiden maiden ulkopuolella matkustettaessa verkkovierailun hinnat kannattaa tarkistaa omalta operaattorilta.

Saldorajapalvelu suojaa yllättäviltä datakäytön jättilaskuilta

Operaattoreilla on velvollisuus tarjota asiakkailleen ainakin yhtä saldorajaa, joka on enintään noin 60 euroa (sis. alv). Saldoraja takaa, että mobiilidatan (lukuun ottamatta multimediaviestejä) kulutus ei ylitä määriteltyä saldorajaa ilman asiakkaan suostumusta. Palvelu lisää kuluttajien mahdollisuuksia hallita mobiilidatan käytöstä aiheutuvia yllättäviä kuluja ulkomailla matkustettaessa.

Saldoraja pitää sisällään myös EU:n ulkopuolella käytettyjen mobiilidatapalvelujen kulutuksen, mikäli vierailtavan maan verkko-operaattori sallii kulutuksen reaaliaikaisen valvonnan. Operaattoreiden pitää myös kertoa asiakkailleen, mikäli EU:n ulkopuolella käytettyjen mobiilidatapalvelujen kulutuksesta ei ole mahdollista saada tietoja.

Automaattinen hintatiedote kertoo verkkovierailun hinnat

Kun asiakas siirtyy ulkomaisen vierailuverkon alueelle, oma operaattori kertoo matkaviestinpalvelujen hinnoista automaattisilla hintatiedotteilla.

Tekstiviestillä lähetetty hintatiedote sisältää perushintatiedot

 • puhelujen soittamisesta vierailumaan sisällä ja vierailumaasta kotimaahan
 • puhelujen vastaanottamisesta
 • tekstiviestin lähettämisestä EU:n alueella
 • mobiilidatapalvelujen hinnoista
 • EU:n ulkopuolella tarjottujen matkaviestinpalvelujen hinnoista.

Lisäksi tekstiviestissä on maksuton numero lisätietoja varten ja tieto maksuttomasta hätänumerosta 112. Tekstiviestissä tulee olla myös ohjeet siitä, kuinka asiakas voi halutessaan lopettaa automaattisten hintatiedotteiden vastaanottamisen.

Lisäksi operaattorin on kerrottava asiakkailleen tarvittaessa, kuinka välttää tahattomia verkkovierailuja maiden raja-alueilla. Operaattoreiden on myös jaettava asiakkailleen tietoa automaattisista verkkovierailudatayhteyksistä ja niiden kytkemisestä pois päältä.

Kotioperaattorin on lähetettävä asiakkaalleen datapalveluiden perushintatiedot heti, kun tämä kytkeytyy datapalveluun toisen EU-maan verkossa. Perushintatiedot voidaan lähettää matkapuhelimeen tai muuhun mobiililaitteeseen esimerkiksi tekstiviestin, sähköpostin tai tietokoneella näkyvän ponnahdusikkunan avulla.

 

Mobiilidatan kohtuullisen käytön kiintiö

Operaattori voi eräissä tapauksissa rajoittaa lisämaksuttoman datakäytön EU- ja ETA-maissa kohtuulliseen määrään. Operaattori perii tällöin lisämaksun vain kohtuullisen käytön ylittävältä osalta. Kohtuullisen käytön ylittävältä osalta perittävä lisämaksu saa olla enintään kulloinkin voimassa olevan säännellyn enimmäishinnan suuruinen.

Kohtuullisen käytön kiintiön vähimmäiskoko määräytyy EU:n sääntelyn mukaan liittymän hinnan perusteella. Operaattorisi voi määritellä myös vähimmäiskokoa suuremman kohtuukäytön kiintiön. Mobiilidatan käyttöä kotimaan hinnalla voidaan rajoittaa kohtuukäytön kiintiöllä vain, jos kyseessä on rajoittamaton liittymä tai edullinen rajoitettu liittymä.

Kohtuullisen käytön kiintiön vähimmäiskoko normaalitilanteessa saadaan jakamalla liittymän arvonlisäveroton hinta säännellyllä tukkuenimmäishinnalla ja kerrotaan tulos luvulla kaksi. Säännelty tukkuenimmäishinta on hinta, jonka eri EU:n jäsenvaltioissa sijaitsevat operaattorit enintään maksavat toisilleen verkkovierailupalveluista.

 • Esimerkiksi 30 euroa (sis. alv) kuukaudessa maksavan liittymän kohtuullisen käytön vähimmäismäärä on noin 31 gigatavua kuukaudessa, jos voimassa oleva tukkuenimmäishinta on 1,55 euroa/gigatavu (ilman arvonlisäveroa).

Muut kohtuukäytön rajoitukset

Operaattorisi voi lähettää sinulle ilmoituksen, jos

 • olet viettänyt enemmän aikaa muissa EU- ja ETA-maissa kuin Suomessa edellisen neljän kuukauden aikana ja
 • olet samanaikaisesti käyttänyt enemmän roaming-palveluita kuin kotimaan palveluita.

Jos käyttötapasi ei muutu kahden viikon aikana, sinulta voidaan periä lisämaksuja. Ilmoitus voidaan lähettää myös eräissä muissa poikkeuksellisissa tilanteissa.

Sinulta voidaan periä myös lisämaksuja, jos et ole operaattorisi pyytäessä osoittanut asuvasi Suomessa vakinaisesti tai osoittanut, että sinulla on muu pysyvä yhteys Suomeen. Pysyvä yhteys voi olla esimerkiksi kokoaikainen työsuhde tai kokopäiväinen opiskelu Suomessa. 

Linkit asetuksiin

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2022/612 verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus kohtuullisen käytön politiikasta (EU) 2016/2286 (Ulkoinen linkki)

* Euroopan unionin jäsenmaat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro.

Tässä esitettyjä verkkovierailupalvelujen hinnoittelua koskevia sääntöjä sovelletaan EU-maiden lisäksi ETA-maissa Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa.

Päivitetty