Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Operaattorien on tiedotettava ongelmista, jotka aiheuttavat häiriöitä matkapuhelin- ja muissa tietoliikenneyhteyksissä. Viestintäpalvelujen laadusta sovitaan operaattorin ja asiakkaan välisellä sopimuksella. Jos laatu ei vastaa sovittua, on palvelun toimituksessa virhe.

Operaattorin on tiedotettava käyttäjille viestintäpalvelujen ja -verkkojen käyttöön vaikuttavista häiriöistä. Vakavista häiriötilanteista operaattorin on ilmoitettava myös Traficomille.

Käyttäjille on kerrottava muun muassa

  • palvelut, joihin häiriön vaikutukset kohdistuvat
  • häiriön alkamisajankohta
  • häiriön vaikutusalue
  • häiriön korjausaika-arvio.

Häiriötiedotteet ja -kartat löytyvät operaattoreiden verkkosivuilta.

Kuinka toimin häiriötilanteessa?

Jos epäilet häiriötä verkon toiminnassa, tarkista ensin operaattorin häiriötiedotteet joko operaattorin verkkosivuilta tai puhelimitse asiakaspalvelusta. Jos häiriöstä ei ole tiedotettu, ota yhteyttä operaattoriin ja ilmoita ongelmasta.

DNA (Ulkoinen linkki)

Elisa (Ulkoinen linkki)

Telia (Ulkoinen linkki)

Korvaukset häiriön, virheen ja käyttökatkoksen johdosta

Viestintäpalvelujen laadusta sovitaan operaattorin ja asiakkaan välisellä sopimuksella. Jos laatu ei vastaa sovittua, on palvelun toimituksessa virhe.

Traficom ei käsittele operaattorin ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta tai korvausta koskevia asioita. Voit pyytää korvausneuvotteluihin neuvoja ja apua kuluttajaneuvonnasta (Ulkoinen linkki). Tarvittaessa voit viedä riita-asian kuluttajariitalautakunnan (Ulkoinen linkki) käsiteltäväksi.

Traficomin toiminta häiriötilanteissa

Traficom seuraa viestintäverkkojen ja -palvelujen merkittäviä häiriötilanteita, joista operaattorit ilmoittavat virastolle sovitulla tavalla. Lisäksi Traficom  valvoo, että operaattorit tiedottavat myös mittaluokaltaan pienemmistä häiriötilanteista omilla verkkosivuillaan. Laajoissa ja pitkäkestoisissa häiriötilanteissa myös Traficom tiedottaa tilanteesta.

Tyypilliset häiriötilanteet ja niihin varautuminen

Viestinverkkojen häiriöt johtuvat tyypillisesti

  • verkkolaitteiden sähkönsaannista
  • yhteyksien kaapelivaurioista tai
  • verkon teknisistä ongelmista.

Suurin osa häiriöistä havaitaan ja korjataan nopeasti. Erittäin laajoissa häiriöissä tai yksittäisissä tapauksissa häiriön vaikutukset voivat kuitenkin olla pitkäkestoisia. Laajoja häiriötilanteita ennaltaehkäistään verkkolaitteiden ja -yhteyksien varautumisjärjestelyin. Traficom  on määrittänyt varautumisjärjestelyjen ja häiriöistä tiedottamisen vähimmäisvaatimukset määräyksissään 54 ja 57.

Sähkökatkokset

Lyhytkestoiset sähkökatkokset vaikuttavat harvoin viestintäverkkojen toimivuuteen, sillä tukiasemien akut ja laitetilojen varavoimajärjestelyt turvaavat sähkönsaannin. Luonnonilmiöiden aiheuttamat vaikutusalueeltaan laajat sähköverkon vauriot ovat työmäärän vuoksi hitaita korjata, jolloin viestintäverkon akkujen riittävyys ja varavoimajärjestelyt voivat olla koetuksella.

Kaapelivauriot

Kiinteän verkon yhteydet ja matkaviestinverkon tukiasemat toimivat keskitetyssä verkossa, johon ne on liitetty kaapeleiden avulla. Jos kaapeli vaurioituu esimerkiksi maanrakennustöiden vuoksi, varmistamaton liityntäverkon yhteys katkeaa. Merkittävät yhteydet on varmistettu korvaavalla kaapeliyhteydellä.

Tekniset ongelmat

Verkon teknisiin ongelmiin kuuluvat esimerkiksi laiteviat. Merkittävät verkkolaitteet on varmistettava rinnakkais- tai varalaittein käyttäjävaikutusten alentamiseksi. Ajoittain tekniset ongelmat kuitenkin vaikuttavat asiakkaiden palvelujen käyttöön.

Päivitetty