Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Taajuudet digiyhteiskunnan tukirankana

Tämä julkaisu on ensimmäinen osa julkaisusarjassa, jossa käsitellään radiotaajuuksien nykyistä ja tulevaa käyttöä. Kirjoitukset antavat lukijalle yleistajuisen kuvan radiotaajuuksien hyödyntämisestä sekä sen taustalla tehtävästä työstä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tervetuloa seuraamaan taajuuksien ihmeellistä maailmaa vuoden 2023 aikana.
Antennimasto

Peruspalvelut ja arjen turvallisuus tarvitsevat radiotaajuuksia

Viestintäverkot ja niiden toiminnan mahdollistavat radiotaajuudet ovat osa maamme kriittistä infrastruktuuria ja toimivat perustana, johon yhteiskuntamme tulee pystyä tukeutumaan niin normaalioloissa kuin häiriö- tai poikkeusoloissakin.
Turvallisuus

Taajuussuunnittelulla turvataan kattavat radio- ja tv-palvelut kaikkialla Suomessa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa joukkoviestinnän taajuussuunnittelusta mahdollistaen toimivat taajuudet radiolle ja televisiolle. Virasto toimii myös radio- ja televisiotoiminnan ensisijaisena toimilupa- ja mediavalvontaviranomaisena sekä audiovisuaalisten sisältöjen esteettömyyttä valvovana viranomaisena.
Media

Logistiikassa hyödynnetään radiotaajuuksia laajasti

Logistiikan suunnittelun ja toteutuksen eri osa-alueilla hyödynnetään langattomuutta laajalti. Traficom tukee ja varmistaa logististen palveluiden hyödyntämien viestintäjärjestelmien ja taajuuksien toimivuuden ja käytettävyyden.
Logistiikka

Tulevaisuuden älykodeissa käytetään entistä enemmän erilaisia radiolaitteita

Kotien älykkäät laitteet tarvitsevat tuekseen luotettavasti ja tietoturvallisesti toimivia yhteyksiä eri laitteiden ja käyttäjien väliseen viestintään. Edistämme Traficomissa huippunopeiden laajakaistayhteyksien saatavuutta Suomessa sekä teemme taajuussuunnittelua häiriöttömyyden ja toimivuuden varmistamiseksi.

Avaruudessa kaikki tietoliikenne on langatonta

Traficom toimii yhtenä avaruusviranomaisena Suomessa. Sovimme muun muassa suomalaisten satelliittien käyttämistä radiotaajuuksista globaalisti ja turvaamme maanpäällisten radioverkkojen sekä radioviestinnän häiriöttömyyden Suomessa. Toimimme myös maa-asematoiminnan lupa- ja valvontaviranomaisena.

Sujuva liikenne tarvitsee sujuvaa radioliikennettä

Liikenteen automaatio ja digitalisaatio asettavat vaatimuksia langattomille järjestelmille ja digitaaliselle infrastruktuurille. Traficom mahdollistaa sekä nykyisten että tulevien liikenteen viestintätarpeiden toteuttamisen varmistamalla kansallisesti kuhunkin käyttökohteeseen soveltuvat toimivat taajuudet.

Taajuuksien käytöstä sovitaan kansainvälisesti

Taajuuksien toimiva käyttö edellyttää kansainvälistä yhteistyötä. Traficomin rooli kansainvälisessä ja EU-yhteistyössä on merkittävä. Tavoitteena on varmistaa, että Suomen näkemykset tulevat huomioiduksi kansainvälisissä taajuuspäätöksissä.
Kansainvälinen yhteistyö

Maailman radioviestintäkonferenssi päättää tulevaisuuden radiotaajuuksien käytöstä maailmanlaajuisesti

Maailman radioviestintäkonferenssissa (WRC) pyritään sopimaan taajuuksien käytön ehdoista eri käyttötarkoitusten välillä, jotta käyttö on mahdollisimman tehokasta ja häiriötöntä. Kansainvälisillä päätöksillä on ratkaiseva vaikutus siihen, kuinka Suomessa käytetään tulevaisuudessa radiotaajuuksia.