Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Talouden toimijan velvollisuudet

Valmistajan lisäksi myös muilla toimitusketjun toimijoilla, kuten maahantuojilla ja myyjillä, on velvollisuus varmistaa, että myynnissä on vain vaatimustenmukaisia laitteita.

Toimijoiden velvollisuudet on määritelty sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (Ulkoinen linkki) luvussa 30 ja markkinavalvonta-asetuksessa (Ulkoinen linkki) (mm. artikla 4). Alla on lueteltu talouden toimijoiden tärkeimpiä velvollisuuksia. Tarkemmat tiedot velvollisuuksista kannattaa katsoa säädöksistä.

Radiolaitteita koskevaa lainsäädäntöä, oppaita ja hyödyllisiä linkkejä löydät täältä .

Valmistajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai valmistuttaa radiolaitetta tai jolle radiolaite suunnitellaan ja joka markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään varustettuna.

Valtuutetulla edustajalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka radiolaitteen valmistaja on nimennyt kirjallisella toimeksiannolla hoitamaan valmistajan puolesta toimeksiannossa erikseen määritellyt tehtävät.

Maahantuojalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun radiolaitteen EU:n markkinoille. 

Jakelijalla tarkoitetaan muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa radiolaitteen saataville markkinoilla. 

Jakelupalvelun tarjoajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tarjoaa liiketoiminnan yhteydessä vähintään kahta seuraavista palveluista: varastointi, pakkaaminen, varustaminen osoitteella ja lähettäminen, ilman että omistaa käsiteltävät tuotteet, lukuun ottamatta postipalveluita ja tavaraliikennepalveluja.

Radiolaitteen maahantuoja ja jakelija rinnastetaan radiolaitteen valmistajaan ja sitä koskevat samat velvollisuudet kuin radiolaitteen valmistajaa silloin, kun se saattaa radiolaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa jo markkinoille saatettua radiolaitetta tavalla, joka voi vaikuttaa laitteen vaatimustenmukaisuuteen.

Päivitetty