Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Antennitelevisio pientaloissa

Antenniverkon kautta jaettavien lähetysten vastaanottoon vaikuttavat erityisesti lähetinaseman etäisyys vastaanottopaikasta sekä lähettimen ja vastaanottoantennin väliset maastoesteet. Mitä vaativammat vastaanotto-olosuhteet ovat, sitä enemmän vaaditaan myös vastaanottoantennilta.

Näkyvyysalueen reunoilla ei huonolla antennilla pysty välttämättä vastaanottamaan lainkaan tv-signaalia. Lisäksi huono antenni on herkempi ympäristön ja säätilan muutoksille sekä vuodenajan vaihteluille. 

TV-antennin asentamisessa ja suuntaamisessa kannattaa kääntyä paikalliset olosuhteet tuntevan antenniasentajan puoleen. Heillä on myös tarvittavat mittalaitteet parhaan antennipaikan löytämiseen ja antennin suuntaamiseen.

Määräys asettaa vähimmäisvaatimukset vastaanotolle

Televisiolähetysten antennivastaanottojärjestelmien vähimmäisvaatimuksista määrätään Traficomin määräyksessä 65. Määräys sisältää vaatimukset siitä, millaisia ja miten vastaanottoantenneja on käytettävä, millainen antennimaston on oltava ja millaisia vahvistimia saa käyttää. Lisäksi määräys sisältää antennivastaanottojärjestelmässä käytettävien kaapelointien ja antennirasioiden laatuvaatimukset.

Mitä suurempi antennivahvistus on, sitä paremmin vastaanotto onnistuu. UHF-antennin vahvistuksen pitää olla vähintään 12 dBd (14 dBi). Näkyvyysalueen reunalla voidaan tarvita jopa 15 dBd (17 dBi) antennia.

Erillistä antennivahvistinta tulisi käyttää vain, jos sitä todella tarvitaan. Antenneille asetetut vaatimukset löytyvät Traficomin määräyksestä M65.

Traficom suosittelee ammattilaisen käyttöä antenniasennuksissa. Antenniasentajan ammattitaitoon kuuluu antennin paikan ja järjestelmän kokoonpanon valinta sekä antennijärjestelmän asennus ja mittaus. Asentajan tulee myös dokumentoida työnsä ja jättää siitä raportti asiakkaalle.

Antenni tulee asentaa riittävän korkealle, vähintään 5 metriä maanpinnasta, vapaaseen tilaan. Näkyvyysalueen reunalla antenni tulisi asentaa vähintään 10 metrin korkeuteen. Antennijärjestelmä on kiinteistön vastuulla.

Kunnollisen antennijärjestelmän merkitys on lisääntynyt, kun televisiokanavien määrä on kasvanut. Televisioantennin pitää kattaa kanavat 21 - 48 eli taajuudet 470 - 694 MHz.

Antennin suuntaaminen

TV-antenni suunnataan kohti Digitan lähetinasemaa. Mikäli vaihtoehtoisia lähetinasemia on useita, suunnataan antenni kohti sitä lähetintä, josta saadaan paras signaali.

Tietoa lähetinasemien sijainneista:

UHF-taajuusalueen kanavaniput A, B, C, E, D ja F (Digitan lähettimet)  (Ulkoinen linkki)

UHF-taajuusalueen Pohjanmaan seudun alueellinen kanavanippu (SveaTV:n lähettimet) (Ulkoinen linkki)

Päivitetty