Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Markkinointi, sponsorointi ja tuotesijoittelu

Markkinoinnin on oltava selkeästi tunnistettavissa ja mainokset on erotettava audiovisuaalisista ohjelmista ja radio-ohjelmista. Laki säätelee myös mainosten kestoa ja sijoittelua. Traficom valvoo markkinointia televisiossa, radiossa ja tilausohjelmapalveluissa.

Television ja radion ohjelmatoiminnan harjoittajien on noudatettava sähköisen viestinnän palveluista annetun lain säännöksiä markkinoinnista (Ulkoinen linkki).

Markkinointi voi olla luonteeltaan

  • mainontaa
  • teleostoslähetyksiä
  • sponsorointia tai
  • tuotesijoittelua.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 26 luvun tarkoituksena on turvata ohjelmiston eheys sekä erottaa kaupallinen aineisto muusta ohjelmistosta.

Mainonta

Mainonnalla tarkoitetaan tavallisesti maksua tai muuta vastiketta vastaan televisio- ja radiotoiminnassa tai tilausohjelmapalvelussa lähetettävää tiedotetta, ilmoitusta tai muuta viestiä,

  • joka ei ole sponsorointia eikä tuotesijoittelua ja
  • jonka tarkoituksena on edistää mainostajan hyödykkeiden myyntiä tai taloudellista toimintaa harjoittavan mainostajan tunnettuutta.

Mainokset on erotettava muusta ohjelmistosta kuva- tai äänitunnuksella tai kuvatilan jakamisella. Piilomainonta on kielletty.

Laki sähköisen viestinnän palveluista säätelee mainosten ja teleostoslähetysten kestoa ja sijoittelua televisio- ja radio ohjelmistossa.

Mainonnan eettisiä periaatteita ja alaikäisten suojelua koskevien säännösten valvonta kuuluu kuluttaja-asiamiehelle (Ulkoinen linkki)

Sponsorointi

Sponsoroinnilla tarkoitetaan sellaista ohjelmien rahoitusta tai muuta taloudellista tukemista, jonka tarkoituksena on tuen antajan hyödykkeiden myynnin tai tuen antajan tunnettuuden edistäminen.

Sponsoroitujen ohjelmien alussa tai lopussa on esitettävä selvästi sponsorin nimi tai tunnus.

Sponsoroiduissa ohjelmissa ei saa rohkaista ostamaan sponsorin tuotteita tai palveluja.

Tuotesijoittelu

Tuotesijoittelulla tarkoitetaan tuotteen, palvelun tai tavaramerkin sijoittamista audiovisuaaliseen ohjelmaan vastiketta vastaan. Tuotesijoittelu on sallittua muissa ohjelmissa kuin uutis- ja ajankohtaisohjelmissa, kuluttaja-asiaohjelmissa, uskonnollisissa ohjelmissa ja lastenohjelmissa.

Katsojille on selkeästi ilmoitettava, että ohjelmassa on tuotesijoittelua. Ilmoituksen voi tehdä joko tekstillä tai ohjelmatoimijoiden yhtenäisesti käyttämällä tuotesijoittelutunnuksella.


Suomen neljä suurinta kaupallista televisioyhtiötä (Sanoma, MTV, Discovery ja Fox/Disney) ovat ottaneet käyttöön yhteisen tunnuksen tuotesijoittelusta ilmoittamisessa.

Tuotesijoittelun tunnus

Tuotesijoittelusta kertova ilmoitus pitää sijoittaa audiovisuaalisen ohjelman alkuun, loppuun ja jokaisen mainoskatkon jälkeen. Ilmoitus ei saa olla mainosluonteinen.

Traficom valvoo markkinointia televisiossa ja radiossa

Traficom seuraa markkinoinnin erotettavuutta, kestoa ja sijoittelua. Virasto myös keskustelee aktiivisesti alan toimijoiden kanssa markkinoinnin säännöistä ja periaatteista.

Päivitetty