Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

5G-palvelujen parantaminen liikenneväylillä (5G coverage along transport corridors)

Tausta ja tavoitteet

Tavoitteena on tukea rajat ylittävien 5G-ratkaisujen toteuttamista keskeisillä eurooppalaisilla liikenneväylillä alueille, joille riittävän palvelutason tarjoavia ratkaisuja ei markkinaehtoisesti synny. Näillä toimenpiteillä on tarkoitus luoda perusta edistyksellisille liikenteen automaation ratkaisuille.

Ensimmäisten kolmen vuoden painopisteenä ovat kahden tai useamman jäsenmaan rajat ylittävät hankkeet. Myöhemmässä vaiheessa myös maiden sisäisten yhteyksien rahoittaminen voi olla mahdollista. Lähtökohtaisesti näiden hankkeiden pitäisi täydentää ensimmäisen vaiheen rajat ylittäviä hankkeita.

Tukea voidaan hakea sekä hankkeen valmisteluun (studies) että hankkeiden rakentamiseen (works). Tuettavia investointikustannuksia voivat olla sekä aktiivisen että passiivisen verkon rakentamiskustannukset.

Hanke-ehdotuksilla on oltava paikallisten, alueellisten tai kansallisten viranomaisten tuki niistä jäsenmaista, joiden alueella hanke toteutetaan. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi aiesopimusten, yhteistyöpöytäkirjojen tai tukikirjelmien avulla.

Käynnissä olevat haut

Lisätietoa

Tarkempia yksityiskohtia tästä tukitoimenpiteestä, sen tavoitteista ja tuen ehdoista löytyy Tietoa CEF Digital -hauista sivulta ja kunkin avoimen haun osalta HaDEA sähköisessä hakujärjestelmässä olevista hakuasiakirjoista.

Päivitetty