Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Älykkäät 5G-ratkaisut paikallisille julkisille palveluille (5G for smart communities)

Tausta ja tavoitteet

Tavoitteena on tukea paikallisten julkisten palvelujen (esim. koulut, sairaalat, viranomaiset) innovatiivisiin käyttötapauksiin liittyviä 5G-toteutuksia. Hanke-ehdotusten odotetaan hyödyntävän 5G-teknologian edistyksellisiä ominaisuuksia, jotka ovat tarpeen yhteen tai useampaan käyttötapaukseen liittyvien uusien tai entistä tehokkaampien palvelujen toteuttamiseksi.

Tukea voivat hakea operaattorit yhdessä yhden tai useamman paikallisten julkisia palveluja tarjoavan toimijan kanssa. Julkisten palvelujen tarjoajan on kuvattava toimintaansa liittyvä käyttötapaus hakemusta varten.

Hankkeen on sijaittava alueella, jossa ei kaupallisesti ole tarjolla 5G-verkkoa, joka kykenisi tarjoamaan hankkeeseen liittyvän käyttötapauksen edellyttämää palvelutasoa. Tämä on todennettava alueen matkaviestinverkko-operaattoreilta.

Hanke-ehdotuksella on oltava paikallisen tai alueellisen viranomaisen tuki. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi aiesopimusten, yhteistyöpöytäkirjojen tai tukikirjelmien avulla. Näistä on ilmettävä, että kyseisten viranomaisten tiedossa ole muuta julkisesti tuettavaa 5G-verkkototeutusta alueella.

Käynnissä olevat haut

Lisätietoa

Tarkempia yksityiskohtia tästä tukitoimenpiteestä, sen tavoitteista ja tuen ehdoista löytyy Tietoa CEF Digital -hauista sivulta ja kunkin avoimen haun osalta HaDEA sähköisessä hakujärjestelmässä olevista hakuasiakirjoista.

Päivitetty