Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Joillakin yrityksillä on huomattava markkinavoima viestintämarkkinoilla. Edistämme kilpailua ja poistamme markkinoille tulon esteitä tätä voimaa sääntelemällä.

Rehti kilpailu synnyttää uusia palveluita ja alentaa kuluttajahintoja. Tehtävämme on varmistaa, että teleyritykset vuokraavat viestintäverkkojaan toisilleen kohtuullisilla hinnoilla.

Mitä huomattava markkinavoima on ja miten sitä säätelemme?

Analysoimme markkinoita jatkuvasti. Jos havaitsemme, että jokin yritys voi toimia lähes riippumattomasti kilpailijoistaan, on sillä käytössään huomattava markkinavoima. Asetamme tällaiselle yritykselle velvoitteita, jotka voivat koskea esimerkiksi:

  • Käyttöoikeuden luovuttamista säänneltyyn tuotteeseen tai palveluun
  • Palvelun hinnan ja toimitusehtojen avoimuutta ja syrjimättömyyttä
  • Tuotteen tai palvelun hinnoittelua

Velvoitteet poistavat markkinoille tulon esteitä ja kilpailun ongelmia. Valvomme velvoitteiden noudattamista sekä oma-aloitteisesti että pyyntöjen perusteella. Mahdolliset erimielisyydet ratkomme neuvotellen ja sovitellen, mutta tarvittaessa annamme asiasta valituskelpoisen päätöksen.

Sääntelyä vain tarvittaessa

Toteutamme sääntelyä vain silloin, kun se on markkina-analyysin perusteella tarpeen. Kun kilpailutilanne muuttuu, puramme sääntelyn. Jotta sääntely olisi tehokasta ja ennakoitavaa, olemme laatineet julkisen tiekartan sääntelyn painopisteistä.

Päivitetty