Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU:n yhteinen välineistö laajakaistaverkkojen rakentamisen nopeuttamiseksi

EU:n komissio on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa laatinut yhteisen välineistön laajakaistaverkkojen rakentamisen edistämiseksi ja 5G:n käyttöönoton nopeuttamiseksi.

EU:n komissio antoi 18.9.2020 suosituksen laajakaistaverkkojen rakentamisen edistämiseksi (EU 2020/1307). Suosituksen pohjalta jäsenvaltiot kehittivät yhdessä EU:n komission kanssa yhteisen välineistön laajakaistayhteyksien rakentamisen edistämiseksi ja nopeuttamiseksi. Välineistö julkaistiin 26.3.2021. 

Välineistössä esitellään yhteensä 39 erilaista välinettä nopeiden verkkojen rakentamisen edistämiseksi ja 5G:n käyttöönoton vauhdittamiseksi. Välineistön valmistumisen jälkeen kukin jäsenvaltio laati 30.4.2021 mennessä oman suunnitelmansa välineistön käyttöönotosta.

Välineistön toimenpiteet koskevat seuraavia kokonaisuuksia:

  • Lupamenettelyjen yksinkertaistaminen
  • Avoimuuden parantaminen keskitetyn tietopisteen avulla
  • Olemassa olevan fyysisen infrastruktuurin käyttöoikeuden laajentaminen
  • Riitojenratkaisumekanismi
  • Verkkojen ympäristöjalanjäljen pienentäminen
  • Ympäristövaikutusten arviointi
  • Matkaviestinverkkojen rakentamisen investointikannustimet
  • EU-tasoinen koordinaatio taajuuksien käytön osalta rajat ylittävissä teollisessa käytössä olevissa verkoissa
  • 5G-verkkojen säteilyyn ja terveysvaikutuksiin liittyvät kysymykset
Päivitetty