Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Eurooppalaisten pilvipalveluyhteisöjen runkoverkkoyhteydet (Backbone networks for pan-European cloud federation)

Tausta ja tavoitteet

Pilvipalvelujen käyttö Euroopassa on varsin alhaisella tasolla sekä yksityisellä että julkisella sektorilla (18 %). Datan vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi tulee panostaa eurooppalaisiin pilvipalveluihin siten, että ne liitetään toisiinsa erittäin turvallisilla ja energiatehokkailla yhteyksillä, jotka mahdollistavat täydet toiminnallisuudet, tietoturvan ja tietosuojan sekä tarjoavat erittäin alhaisen viiveen.

Euroopassa toimii joitakin paikallisia pilvipalveluntarjoajia kansallisella tasolla, mutta yksikään Euroopan laajuisia palveluja tarjoava pilvipalveluntarjoaja ei ole eurooppalaisessa omistuksessa. Myös nimipalvelujärjestelmät (DNS) ovat keskittyneet yksittäisten Euroopan ulkopuolisten toimijoiden käsiin ja niiden yksityisyyden suoja on mahdollisesti puutteellinen. Tilanne on erityisen haastava viranomaisille sekä julkisen palvelun tarjoajille, jotka tarvitsevat varmat ja turvalliset runkoyhteydet sekä yhteenliittämispalvelut kuten nimipalvelujärjestelmät (DNS).

CEF Digital yhdessä Digital Europe -ohjelman, InvestEU:n ja RRF:n kanssa aktivoivat toteuttamaan rajat ylittäviä ja kansallisia pilvipalveluja ja reunalaskentaa palvelevia infrastruktuureja (erittäin suuren kapasiteetin verkkoja) ja toiminnallisuuksia (esim. DNS, hallintajärjestelmät) julkisten palveluntarjoajien käyttöön EU:n alueelle. Ratkaisuiden tulee mahdollistaa turvallisuus ja tietosuoja, energian ja resurssien tehokkuus, tietoturva ja yhteensopivuus muiden järjestelmien kanssa.

Käynnissä olevat haut

Lisätietoa

Tarkempia yksityiskohtia tästä tukitoimenpiteestä, sen tavoitteista ja tuen ehdoista löytyy Tietoa CEF Digital -hauista sivulta ja kunkin avoimen haun osalta HaDEA sähköisessä hakujärjestelmässä olevista hakuasiakirjoista.

 

Päivitetty