Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Alaryhmässä määritellään passiivisen infrastruktuurin yhteiskäyttöön liittyvät eri toimijoiden verkonsuunnitteluprosessin vaiheet sekä tunnistetaan näihin liittyvät hyvät käytännöt ja toimintatavat suunnittelun yhteensovittamisessa.

Alueiden kaavoitus on keskeinen osa suunnitteluprosessia. Alaryhmässä tarkastellaan miten kaavoituksessa tulisi huomioida passiivisen infran rakentamisen vaatimat aluetarpeet ja eri verkkojen vaatimien rakenteiden sijoittelu.

Alaryhmässä pyritään löytämään keinoja aloittaa yhteinen suunnittelu riittävän aikaisin ja pyrkiä löytämään kaikkia verkkoja mahdollisimman hyvin palvelevia ratkaisuja. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös mastojen ja muun matkaviestinverkkojen tarvitseman infrastruktuurin suunnitteluun ja sijoittamiseen, jotta 5G:n tuleviin tarpeisiin on mahdollista vastata.

Passiivisen infran huomioiminen rakentamishankkeiden lupa- ja sijoittamismenettelyissä sekä toimintamallit erityisesti hyödynnettäessä uusia rakentamistapoja ovat osa työkohdetta. Lisäksi kerätään ideoita lupa- ja sijoittamismenettelyjen kehittämiseksi.

Alaryhmän työskentelyn tuloksena luodaan työkaluja verkonsuunnittelijoille passiivisen infrastruktuurin hyödyntämiseen sekä hyvät käytännöt passiivisen infran tarpeiden huomioimiseen alueiden käytön suunnitteluun osallistuville.

Alaryhmän työskentelyn tueksi selvitettiin kaapelien sijoittamisesta perittäviä maksuja ja niihin liittyviä käytäntöjä. Tutustu selvitykseen (Ulkoinen linkki).

Päivitetty