Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Runkoverkkoyhteyksien vahvistaminen (Backbone connectivity for Digital Global Gateways)

Tausta ja tavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa strategisesti tärkeitä yhteyksiä osana EU:n maailmanlaajuista digitaalisten runkoverkkojen strategiaa. Toimenpiteessä parannetaan EU:n sisäisten yhteyksien laatua sekä yhteyksiä kolmansiin maihin. Toimenpiteeseen kuuluvat merikaapelit, satelliittiyhteydet sekä alueellisten internetyhteyspisteiden keskusten runkoyhteyksien varmentaminen.

Runkoverkkoyhteyksien taso vaihtelee EU:n jäsenvaltioissa merkittävästi. Joillakin alueilla puutteelliset runkoyhteydet hidastavat palveluiden kehittymistä sekä vaikuttavat tarjottujen internetyhteyspalvelujen hintatasoon.

Runkoyhteydet saarivaltioihin, jäsenvaltioiden saariin sekä jäsenvaltioiden etäällä sijaitseviin osiin estävät näillä alueilla asuvien ja alueen yritysten osallistumisen Euroopan digitaaliseen talouteen. Markkinaehtoisesti ratkaisua ei yhteyksien puutteeseen yleensä löydy, jonka vuoksi runkoyhteyksien hintataso on korkea.

Toimenpiteessä tuetaan runkoverkkoyhteyksien kehittämistä jäsenvaltioiden sisällä, jäsenvaltioiden välillä sekä EU:n ja kolmansien maiden välillä, mukaan lukien etäällä sijaitsevien jäsenvaltioiden alueiden välillä seuraavissa tapauksissa:

  • Runkoyhteydelle ei ole olemassa varmennettua yhteyttä.
  • Runkoyhteyden kapasiteetti on riittämätön.
  • Runkoyhteyksien hintataso poikkeaa vastaavien muiden alueiden hintatasosta.

CEF Digitalin kautta ei tueta merikaapeleita reiteille, joilla jo tällä hetkellä on tai on suunnitteilla kaksi merikaapeliyhteyttä.

Käynnissä olevat haut

Lisätietoa

Tarkempia yksityiskohtia tästä tukitoimenpiteestä, sen tavoitteista ja tuen ehdoista löytyy Tietoa CEF Digital -hauista sivulta ja kunkin avoimen haun osalta HaDEA sähköisessä hakujärjestelmässä olevista hakuasiakirjoista.

Päivitetty