Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Suurteholaskennan vaatimat terabittiyhteydet

Tausta ja tavoitteet

Euroopan johtava rooli datataloudessa ja sen digitaalinen autonomia riippuvat sen kyvystä kehittää ja hallita suurteholaskennan seuraavaa sukupolvea. Suurteholaskenta on datataloutta pyörittävä ”moottori”, joka mahdollistaa massadatan merkittävän potentiaalin hyödyntämisen tekoälyn (AI), data-analytiikan ja kyberturvallisuuden kaltaisilla avainteknologioilla. 

Tulevien eurooppalaisten suurteholaskenta-, kvanttilaskenta- ja datainfrastruktuureiden tehokas ja tuloksellinen käyttö riippuu pitkälti EuroHPC-supertietokoneita ja kvanttitietokoneita sekä muita kansallisia suurteholaskenta- ja datainfrastruktuureita isännöivien keskusten suojatuista hyperyhteyksistä (terabittitasoisista yhteyksistä).

CEF Digital tukee EuroHPC-supertietokoneiden, kansallisten suurteholaskenta- ja tutkimuskeskusten, datainfrastruktuurien ja osallistuvien maiden yhteenliittämistä ultranopeilla yhteyksillä. CEF Digital -ohjelman tuki suurteholaskennassa tarvittaville terabittiyhteyksille toteutetaan EuroHPC-yhteisyrityksen kautta, joka valmistee erillisen työohjelman, johon on delegoitu budjetiksi 200 miljoonaa euroa jaksolle 2021–27. Tämän yhteisyrityksen tarkoituksena on kehittää, ottaa käyttöön, laajentaa ja ylläpitää EU:ssa integroitua eksaluokan supertietokone- ja datainfrastruktuuria ja kehittää sekä tukea erittäin kilpailukykyistä ja innovatiivista suurteholaskennan ekosysteemiä. 

Euroopan suurteholaskentaan liittyvät runkoviestintäverkot, jotka mahdollistavat rajatylittävät terabittiyhteydet ja palvelujen tarjoamisen Euroopan laajuisen suurteholaskentainfrastruktuurin ja osallistuvien maiden kansallisten liityntäinfrastruktuurien ja EU:n tutkimusdatakeskusten solmukohtien välillä, ovat osa Euroopan kriittistä infrastruktuuria, jota tulee suojella kyberhyökkäyksiltä ja muilta turvallisuusuhilta.

Käynnissä olevat haut

•    Ei käynnissä olevia hakuja, seuraavista hakukierroksista ei ole tietoa.

Lisätietoa

Tarkempia yksityiskohtia tästä tukitoimenpiteestä, sen tavoitteista ja tuen ehdoista löytyy Tietoa CEF Digital -hauista sivulta ja kunkin avoimen haun osalta HaDEA sähköisessä hakujärjestelmässä olevista hakuasiakirjoista.

Päivitetty