Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Valvomme yrityksiä, joilla on huomattava markkinavoima

Keräämme tietoa

Keräämme tietoja yritysten säännellyistä tuotteista perimistä hinnoista ja julkaisemme hintavertailuja. Arvioimme tiedot ja annamme niistä palautteen. Erityisesti tarkastelemme säänneltyjen tuotteiden kustannuslaskelmia ja kustannuslaskentajärjestelmien käyttöä.

Tavoitteemme on kohtuullinen hinta, joka ottaa huomioon toimijan kustannukset tuotteen tai palvelun tuottamisesta. Hinnan määrittämisessä otamme huomioon säänneltyyn toimintaan sitoutuneen pääoman tuotto-odotukset.

Ratkaisemme erimielisyydet

Joskus teleyritykset ovat eri mieltä siitä, mitä niiden välisissä suhteissa velvoitteet käytännössä tarkoittavat. Kannustamme osapuolia ottamaan meihin yhteyttä jo ennen ongelman kärjistymistä, koska haluamme löytää ratkaisun ennen kaikkea neuvottelemalla. Näin säästyy kaikkien aikaa ja rahaa.

Jos epäviralliset neuvottelut eivät auta, voimme saattaa riidan virallisesti vireille. Silloinkin voimme siirtää asian sovittelumenettelyyn ja toimia epävirallisena sovittelijana – mikäli osapuolet niin toivovat.

Teemme valituskelpoisia päätöksiä

Kun sovittelu ei johda tulokseen, teemme valituskelpoisen päätöksen osapuolten vaatimuksesta neljän kuukauden kuluessa. Määräaika ei kuitenkaan koske poikkeuksellisen laajoja asioita.

Selvitämme valitukset ja riidat kuulemalla asianosaisia useimmiten kirjallisesti. Selvitysten ja lausuntojen antamiseen on aikaa 1-2 viikkoa.

Tämän jälkeen annamme perustellun, kirjallisen päätöksen toiminnan säännöstenmukaisuudesta ja velvoitamme rikkojan tai laiminlyöjän korjaamaan tilanteen. Voimme asettaa myös uhkasakon tai keskeytys- tai teettämisuhan. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Päivitetty