Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae valtionavustusta uutismedioiden ja tiedonvälityksen tukemiseen

Valtionavustusta uutismedioiden ja tiedonvälityksen tukemiseen haetaan ensisijaisesti Traficomin laatimalla hakulomakkeella, jonka löydät tältä sivulta. Hakemukselle tunnistaudutaan Suomi.fi-palvelussa. Avustuksen hakuaika alkoi 29.8.2023 ja päättyi 12.10.2023.

Uutismedian ja tiedonvälityksen valtionavustusta ei tule sekoittaa sanomalehtien jakelutukeen, josta löydät lisätietoa sanomalehtien jakelutuen verkkosivuilta. (Ulkoinen linkki)

Lisätietoa avustuksesta löydät yleistä uutismediatuesta -sivulta.

Ohjeet valtionavustuksen hakemiseen

1: Ennen hakemista

Varmista, että yritys täyttää hakuehdot. Avustusta voi saada Suomessa tai Ahvenanmaalla toimiva uutismedia,

 • jolla on vastaava toimittaja ja johon sovelletaan sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annettua lakia (460/2003)
 • jonka vastaava toimittaja työskentelee päätoimisesti uutismediaa kustantavassa yrityksessä ja jossa työskentelee lisäksi vähintään yksi kokoaikainen toimituksellista työtä tekevä henkilö tai joka ostaa vastaavan työpanoksen freelancereilta
 • joka kattaa laajasti eri aihealueita ja palvelee monenlaista yleisöä eikä ainoastaan tiettyä rekisteröityä puoluetta, elinkeinonharjoittajien ryhmää, ammattiliittoa tai muuta vastaavaa ennakolta valikoitua tahoa
 • jolla on itse tuotettua toimituksellista aineistoa
 • sitä julkaistaan vähintään 2 kertaa kuukaudessa, kun kyseessä on printtimedia
 • uutistarjontaa päivitetään useita kertoja päivässä, kun kyseessä on televisio- tai radiotoiminnan harjoittaja tai verkkojulkaisu

Selvitä, että mitä muita julkisia avustuksia yrityksesi ja muut saman konsernin yritykset ovat saaneet kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Varmista, ettei yritys tai konserni ole viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan komission asetuksen 651/2014 mukainen taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritys. 

2: Hakeminen

Hakemiseen tarvitaan muun muassa seuraavat tiedot ja liitteet:

 • Yrityksen nimi, y-tunnus, pankkitiedot sekä yhteystiedot
 • Hakemuksen tekijän nimi ja henkilötunnus
 • Hakemuksen yhteyshenkilön nimi, asema organisaatiossa ja yhteystiedot
 • Selvitys yrityksen ja muiden saman konsernin yritysten saamasta julkisesta rahoituksesta kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden ajalta
 • Viimeisin vahvistettu tilinpäätös ja konsernitilinpäätös
 • Selvitys uutismedian ilmestymisen säännöllisyydestä
 • Vapaamuotoinen selvitys uutismedian sisällöstä, aihepiiristä, kohderyhmästä ja itse tuotetun toimituksellisen sisällön määrästä
 • Uutismediassa kokoaikaisesti toimituksellista työtä tekevien henkilöiden lukumäärä henkilötyövuosina ja/tai freelancereilta viime tilikaudella ostettu työpanos euroina

Hakemuksen tekijällä on oltava seuraava Suomi.fi-valtuus yrityksen puolesta asiointiin: Tiedonvälityksen ja uutismedian tuen hakeminen.

3: Hakemusten arviointi

Avustuksen suuruus yhtä toimituksellista työtä tekevää henkilöä kohden saadaan jakamalla avustukseen varattu määrä (7 miljoonaa euroa) avustuskelpoisiin hakemuksiin perustuvalla toimituksellista työtä tekevien henkilöiden yhteenlasketulla lukumäärällä. Toimituksellista työtä tekevien henkilöiden lukumäärää laskettaessa huomioidaan sekä palkkasuhteessa olevat henkilöt että freelance-palkkiot henkilötyövuosiksi muutettuina. Enintään 4 toimittajaa työllistävät mediat voivat saada tuen 1,3-kertaisena.

Avustushakemuksia ei siis sisällön perusteella laiteta paremmuusjärjestykseen, vaan ainoastaan arvioidaan, että onko hakija ja hakemus ylipäänsä avustuskelpoinen vai ei.

4: Avustuksen maksaminen

Avustus maksetaan myönteisen avustuspäätöksen saaneelle yritykselle sen jälkeen, kun yritys on vuoden 2024 aikana toimittanut Traficomille riittävän selvityksen siitä, että avustuspäätöksen mukaiset kustannukset ovat syntyneet.