Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Aluksen käytön yhteydessä tapahtuneesta onnettomuudesta ja vaaratilanteesta on tehtävä ilmoitus (ns. meriturvallisuusilmoitus) Traficomille. Ilmoituksen on sisällettävä seikkaperäinen selostus tapahtumasta ja kaikesta, mikä voi olla apuna arvioitaessa onnettomuuden tai vaaratilanteen syitä.

Meriturvallisuusilmoituksen täyttäminen

Lomake on täytettävä onnettomuustyypistä riippumatta.

Varmista, että muiden tietojen lisäksi olet antanut lomakkeessa seuraavat tiedot:

  • mahdollisimman tarkka selostus tapahtumasta ja siihen vaikuttaneista tekijöistä
  • tieto henkilövahingoista sekä mahdollisista kolmannelle osapuolelle tai ulkoiselle rakenteelle sattuneista vahingoista (esim. toinen alus, laiturirakenne tai merimerkki)
  • tapahtuman ajankohta, päivämäärä ja kellonaika
  • sijainti koordinaatteina (latitudi, longitudi)
  • sääolosuhteet, vaikka niillä ei olisi ollut suoraa vaikutusta tapahtumaan.

Ilmoituksen toimittaminen Traficomiin

Ilmoitus toimitetaan Traficomiin mahdollisimman pian onnettomuuden tai vaaratilanteen jälkeen.

Ilmoitus lähetetään

  • sähköisesti painamalla Lähetä-painiketta
  • sähköpostitse osoitteeseen meriturvallisuus@traficom.fi. Tämä vaihtoehto tulee kyseeseen, jos ilmoituksen lähettäminen sähköisesti ei onnistu eli jos Traficomista ei tule automaattista vastausta sähköisen ilmoituksen vastaanottamisesta
  • postitse Liikenne- ja viestintintävirastoon

Ilmoitus päivystävälle tarkastajalle

Merionnettomuudesta on aina ilmoitettava myös päivystävälle tarkastajalle numeroon 029 5347500.