Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yksityisraiteiden haltijat voivat noudattaa ilmoitusmenettelyä turvallisuusluvan hakemisen sijasta. Ilmoitusmenettelyä noudattavan yksityisraiteen haltijan on ylläpidettävä turvallisuuden hallintajärjestelmää, jolla varmistetaan yksityisraiteen turvallinen hallinnointi ja käyttö.

Pääsääntöisesti ilmoitusmenettely ei koske merisatamaraiteiden haltijoita ja VR-Yhtymä Oy:tä. Tarvittaessa kysy lisää soveltamisalasta Traficomin asiantuntijoilta. 

Ilmoitusmenettely

Yksityisraiteen haltija tekee toiminnastaan kirjallisen ilmoituksen Traficomille joka kolmas vuosi viimeistään 31. toukokuuta. Jos kyseessä on uusi toimija, ilmoitus on tehtävä viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus tehdään erikseen jokaisesta yksityisraiteen haltijan hallinnoimasta raiteistokokonaisuudesta.

Ilmoitus käsittää yksityisraiteen haltijan

  • nimen ja yhteystiedot
  • turvallisuuden hallintajärjestelmän dokumentaation
  • vakuutuksen vaatimusten täyttymisestä

Turvallisuuden hallintajärjestelmä

Turvallisuuden hallintajärjestelmässä on esitettävä vähintään seuraavat asiat:

  • Toiminnan laatu ja laajuus
  • Organisaatio ja vastuunjako
  • Rataverkon käytettävyys sekä rataverkon ja kalustoyksiköiden kunnossapito
  • Liikennöinti ja kalustoyksiköiden liikuttamista koskevat menettelyt
  • Omavalvonta
  • Riskien hallinta

Lisätietoja ilmoitusmenettelystä sekä turvallisuuden hallintajärjestelmästä löytyy alla olevasta ohjeesta. Lisätietoa saa myös asiantuntijoiltamme:

Olli Matilainen
puh. 029 5346 410
olli.matilainen@traficom.fi

Janne Anttila
puh. 029 5347 341
janne.anttila@traficom.fi