Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rataverkon haltijoille

Rataverkon haltijat

Rataverkon haltija vastaa hallinnoimastaan rataverkosta eli valtion rataverkkoon kuuluvista raiteista tai yksityisraiteista. Rataverkon haltijan tulee ohjata toimintaansa ja rataverkkonsa käyttöä turvallisuusjohtamisjärjestelmällä ja hakea Traficomilta turvallisuuslupa. Osa yksityisraiteista voi turvallisuusluvan sijasta siirtyä ns. ilmoitusmenettelyn piiriin. Rataverkon haltijoiden tulee lisäksi ilmoittaa rataverkolla tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet Traficomille ja huolehtia rataverkkonsa varautumisesta. Lisäksi rataverkon haltijan tehtäviin kuuluu mm. rataverkon käyttöönottoluvista huolehtiminen uutta rataa rakennettaessa tai olemassa olevaa rataa parannettaessa tai uudistettaessa.