Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kulttuurien vaikutussuhteiden ymmärtäminen - perusta turvallisen toiminnan rakentamisessa

Kulttuurien keskinäiset suhteet

Tälle sivulle on koottu tietoa kulttuurien keskinäisistä suhteista. Ne vaihtelevat merkittävästi ammatista ja toimijasta riippuen. Näiltä alasivuilta löydät esimerkkejä siitä, miten kulttuuriset elementit voivat limittyä ja vaihdella erityyppisissä esimerkkiorganisaatioissa. Näitä kuvissa limittyviä elementtejä ovat turvallisuuskulttuuri, just culture, ammattikulttuuri, organisaatiokulttuuri ja raportointikulttuuri.

Esimerkkiorganisaatiot ovat keksittyjä, eivätkä kuvaa minkään tietyn organisaation tilannetta. Organisaatioilla on vastuu toimintansa turvallisuudesta. Tiedostamalla organisaatiorakenteesta aiheutuvat vahvuudet ja mahdolliset haasteet, organisaatiolla on parammat mahdollisuudet vaikuttaa omaan turvallisuuskulttuuriinsa eli siihen, kuinka organisaatiossa asiat todellisuudessa hoidetaan.

Esimerkkejä turvallisuuskulttuurin ilmentymistä - esimerkkinä valtiolliset ilmailutoimijat

Esimerkki: CASE ilmavoimat

Yllä kuvataan teoriatasolla esimerkki turvallisuuskulttuurin ilmenemisestä valtion ilmailutoimijoiden tyyppisessä organisaatiossa. Perusteluja ovat:

 • Erittäin tarkka valintaprosessi
 • Turvallisuuskulttuurin ”rakentaa”toimija
 • Kulttuuriset (kansalliset) taustat ovat yhtenevät
 • Uralla vain yksi toimija, joka vaikuttaa kulttuurin evoluutioon

Esimerkkejä turvallisuuskulttuurin ilmentymistä - esimerkkinä uusi, kansainvälinen yhtiö

Kulttuurien keskinäiset suhteet CASE UUSI KANSAINVÄLINEN YHTIÖ

Yllä kuvataan teoriatasolla esimerkki turvallisuuskulttuurin ilmenemisestä sen typpisessä toiminnassa, jossa perustetaan uusi, useassa maassa toimintaa harjoittava kansainvälinen yhtiö. Perusteluja ovat:

 • Valintaprosessissa ei välttämättä yhteneväisellä tavalla painoteta asennetta turvallisuuteen
 • Turvallisuuskulttuuri ”rakentuu” useasta eri kokemuksesta
 • Kulttuuriset (kansalliset) taustat ovat eriävät
 • Henkilöstön työuralla on usein monia työnantajia, mikä vaikuttaa kulttuurin evoluutioon

Esimerkkejä turvallisuuskulttuurin ilmentymistä - esimerkkinä yhtiö, joka ketjuttaa palvelujaan

Esimerkki: CASE lentoyhtiö, joka ketjuttaa toimintojaan

Yllä kuvataan teoriatasolla esimerkki turvallisuuskulttuurin ilmenemisestä yhtiössä, joka ketjuttaa voimakkaasti palvelujaan. Perusteluja ovat:

 • Kulttuuristen elementtien kirjo on merkittävä
 • Turvallisuuskulttuuri ”rakentuu” useasta eri kokemuksesta
 • Kulttuuriset (kansalliset) taustat ovat eriävät
 • Henkilöstön työuralla on usein monia työnantajia, mikä vaikuttaa turvallisuuskulttuurin evoluutioon
 • Ketjutetun kokonaisuuden hallinta on erittäin haastavaa
Päivitetty