Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Turvallisuuskulttuuri ja muut kulttuuriset elementit ilmailun arjessa

Turvallisuuskriittiset alat ja inhimilliset toiminta - vahvuudet, heikkoudet ja suorituskyky

Kaikilla turvallisuuskriittisillä aloilla – kuten ilmailussa – on jo pitkään tiedostettu ihminen inhimillisenä olentona. Ihmisen, ja myös organisaation, tärkeä inhimillinen vahvuus on kyky soveltaa kaikkea osaamaansa luovasti tilanteessa, jossa vastoin kaikkia odotuksia, useat ja yllättävät sattuman palikat alkavat loksahdella vääriin paikkoihin. Noissa tilanteissa yksilön ja organisaation resilienssi (kyky toimia poikkeuksellisissa tilanteissa ja palautua niistä) on viime kädessä se suojaus, joka varmistaa turvallisen toiminnan. 

Toisaalta, silloinkin, kun laadukkaan koulutuksen, kokemuksen ja luontaisten ominaisuuksien yhdistelmänä kyse on ns. huippuammattilaisesta, tuo inhimillisyys pitää sisällään esimerkiksi tietokoneisiin verrattuna tiettyjä heikkouksia. Ihminen väsyy, herpaantuu ja tekee virheitä esimerkiksi pitkään jatkuvissa monotoonisissa tehtävissä, eikä ihmisen suorituskyky ole aina sillä parhaalla käyränsä aallonharjalla. Edellä kuvattu pätee myös organisaatioihin. Tehokkaasti toimivat turvallisuudenhallinnan elementit valtion tasolla, ilmailun organisaatioissa ja harrastajien yhteisöissä mahdollistavat turvallisuusriskien hallinnan, vahvistavat niin yksilöiden kuin organisaatioiden ja yhteisöjen suorituskykyä ja osaltaan varmistavat turvallisen toiminnan jokaisena päivänä kaikissa tilanteissa. On tärkeää myös tiedostaa, ettei turvallisuus ole ylimääräinen kustannus, vaan esimerkiksi ilmailussa toiminnan mahdollistaja ja sen edellytys.

Kulttuuriset elementit osana turvallisuudenhallintaa  

Näille sivuille on koottu  tietoa kulttuurisista käsitteistä, niiden merkityksestä arkipäivän ilmailutoiminnassa ilmailuorganisaatioissa ja -yhteisöissä sekä käytännönläheistä tietoa niiden soveltamisesta turvallisuustyön ja turvallisuudenhallinnan näkökulmasta.

Kulttuuriset elementit, kuten esimerkiksi turvallisuuskulttuuri, organisaatiokulttuuri, ammattikulttuuri ja raportointikulttuuri sekä niihin liittyvät inhimilliset tekijät liittyvät kaikkiin turvallisuudenhallinnan osa-alueisiin. Niiden merkitys käytännön tekemisessä on tärkeä ymmärtää, jotta organisaatio tai yhteisö voi vaikuttaa omaan turvallisuuskulttuuriinsa halutulla tavalla. Kulttuuriset elementit koetaan usein tärkeiksi, mutta ns. prosesseissa näkymättömiksi tai ainakin vaikeiksi mitata. Turvallisuuskulttuuri organisaatiossa ja yhteisössä ei ole stabiili, vaan alituisessa hitaassa tai nopeammassa muutoksessa. Tuo muutos voi koskea koko organisaatiota tai yhteisöä, tai vain osaa siitä ja olla positiivinen tai negatiivinen. Tämän tiedostaminen on oleellinen askel turvallisuuskulttuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Ilmailun toimijat ovat vastuussa toimintansa turvallisuudesta. Tämä pitää sisällään vastuun turvallisuuskulttuurin tasosta.

Tutustu myös: Turvallisuuskulttuuri SMS-työn osana – mitä se on? Traficomin webinaari ilmailun organisaatioille ja ammattilaisille 26.1.2022

Turvallisuuskulttuuri

Kuvituskuva: kuvassa ilmailun eri osa-alueita
Turvallisuuskulttuuri - tärkeä sidosaine turvallisen toiminnan rakentamisessa. Alasivulle on koottu tietoa turvallisuuskulttuuri-käsitteen soveltamisesta käytännössä.

Raportointikulttuuri

Asenne ratkaisee
Raportointikulttuuri - tärkeä sidosaine turvallisen toiminnan rakentamisessa. Alasivulle on koottu tietoa raportointikulttuurin ylläpitämisestä ja vahvistamisesta käytännössä.

Kulttuuriset elementit - ohjemateriaalia

Kuvituskuva: kirjahylly ja mappeja
Kulttuuriset elementit - tärkeät sidosaineet turvallisen toiminnan rakentamisessa. Alasivulle on koottu tietoa kulttuuristen elementtien soveltamisesta käytännössä.

Kulttuurien keskinäiset suhteet - yhtymäkohdat ja erot

Ohessa on periaatekuva kulttuurien keskinäisistä suhteista. Ne vaihtelevat merkittävästi ammatista ja toimijasta riippuen. Näiltä alasivuilta löydät esimerkkejä siitä, miten kulttuuriset elementit voivat limittyä ja vaihdella erityyppisissä esimerkkiorganisaatioissa.
Kulttuurien keskinäiset suhteet