Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Henkilöliikennepalvelujen esteettömyyttä koskevat tietovelvoitteet

Traficom valvoo liikennepalvelulain tietovelvoitteita, joiden mukaan henkilöliikennepalvelujen tarjoajien on tarjottava matkustajille tietoja palvelun esteettömyydestä. Olennaiset esteettömyystiedot tulee avata rajapintoihin myös toisten toimijoiden hyödynnettäväksi.

Henkilöliikennepalvelun tarjoajien tulee tarjota matkustajalle sähköisessä muodossa perustietoja palvelun esteettömyydestä

Matkustajan saatavilla tulee olla sähköisessä muodossa muun muassa toimintarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut ja heidän avustamisensa, kaluston esteettömyys sekä varusteet, jotka helpottavat matkustajan kulkuneuvoon pääsyä ja vuorovaikutusta kuljettajan kanssa. Henkilöliikennepalvelun tarjoajien tiedonantovelvollisuudesta säädetään liikennepalvelulaissa (laki liikenteen palveluista (Ulkoinen linkki) 320/2017, 150 §)

Henkilöiden kuljetuspalveluun liittyvät olennaiset esteettömyystiedot on avattava koneluettavassa muodossa

Henkilöliikenteen liikkumispalveluiden tarjoajan on huolehdittava siitä, että liikkumispalvelua koskevat olennaiset ja ajantasaiset tiedot ovat saatavissa myös koneluettavassa muodossa. Tällöin niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi reittiopaspalveluissa.

Henkilöiden kuljetuspalveluun liittyviä olennaisia tietoja ovat muun muassa tiedot siitä, ovatko käytössä olevat liikennevälineet tai osa niistä esteettömiä, matalalattiaisia tai onko niissä pyörätuolipaikkoja tai opaskoirapaikkoja.

Lisätietoa olennaisten tietojen avaamisesta: 

Päivitetty