Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantaja

Vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta sekä näihin kuljetuksiin liittyvää pakkaamista, lähettämistä tai muuta vaarallisten aineiden kuljetuksen turvallisuuteen liittyvää toimintaa harjoittavan on nimettävä yksi tai tarvittaessa useampi turvallisuusneuvonantaja.

Turvallisuusneuvonantajalla on oltava voimassa oleva todistus turvallisuusneuvonantajan kokeen suorittamisesta. Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävältä on oltava kirjallinen suostumus tehtävään.

Toimi näin

1: Hanki koulutusta

Turvallisuusneuvonantajan tehtävissä tarvittavaa osaamista voit hankkia osallistumalla vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantajan koulutukseen tai vaihtoehtoisesti opiskella itsenäisesti. 

2: Suorita turvallisuusneuvonantajan koe

Turvallisuusneuvonantajan koe koskee vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta. Koe voi sisältää kaikki vaarallisten aineiden luokat 1-9 tai vaihtoehtoisesti voit erikoistua tiettyä aineluokkaan koskevaan kokeeseen (kts. kohta turvallisuusneuvonantajan koe). Koe voidaan suorittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Kokeen tuloksen ja palautteen aihepiireittäin saat välittömästi kokeen suorittamisen jälkeen. 

3: Turvallisuusneuvonantajan todistus

Saat hyväksytysti suoritetusta kokeesta turvallisuusneuvonantajan todistuksen postitse kotiin noin kolmen viikon kuluessa kokeen suorittamisesta. HUOM! 1.3.2024 alkaen todistusta haetaan hakemuksella Ajovarma Oy:n palvelupisteeltä hyväksytysti suoritetun kokeen jälkeen. 

Päivitetty