Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

VAK - vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 29.2.2024 antanut määräyksen OPS M1-18 vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta. Määräyksellä vahvistetaan Suomessa noudatettavaksi Kansainvälisen siviili...
Liikenne- ja viestintävirasto myöntää turvallisuusneuvonantajan (TNA) todistuksen hakemuksesta.
Vaarallisia aineita kuljetettiin eri liikennemuodoissa noin 57 miljoonaa tonnia vuonna 2022. Kokonaismäärä on pienentynyt 4 % vuodesta 2017. Tiedot selviävät Liikenne- ja viestintävirasto Traficomi...
Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on käynnistänyt määräyshankkeen, jolla vahvistettaisiin Suomessa noudatettavaksi Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAOn vaarallisten aineiden kuljetus...