Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten aineiden tilapäiselle säilytykselle ja tilapäistä säilytystä suorittavalle osana kuljetusta on asetettu vaatimuksia laissa vaarallisten aineiden kuljetuksista.

Mitä on vaarallisten aineiden tilapäinen säilytys?

Vaarallisia aineita saa tilapäisesti säilyttää vain kuljetuksen vaihdon tai välttämättömän säilytyksen ajan osana kuljetusta. Kuljetuksen suorittajalla on oltava asiakirjat, joista käy ilmi kuljetuksen lähetys- ja vastaanottopaikka. Tilapäisen säilytyksen aikana kuljetuspakkausta tai -säiliötä ei avata.

Kuljetukseen kuuluvat lakisääteiset tauot, kuten ajo- ja lepoaika-asetuksen mukaiset pysähdykset, eivät ole tilapäistä säilytystä.

Tilapäisen säilytyksen paikan sisäinen pelastussuunnitelma

Tilapäistä säilytystä harjoittavan toimijan tulee laatia sisäinen pelastussuunnitelma ja hakea sille hyväksyntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Sisäinen pelastussuunnitelma on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja päivitettävä merkittävien muutosten yhteydessä, kuitenkin vähintään joka viides vuosi.

Sisäistä pelastussuunnitelmaa ei edellytetä lentopaikalta.

Hae vaarallisten aineiden tilapäisen säilytyksen paikan sisäisen pelastussuunnitelman hyväksyntää

Liikennepalvelut
Päivitetty