Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Merenkulun kyberturvallisuus

Mitä tarkoitetaan kyberturvallisuudella?

Kyberturvallisuus on tavoitetila, jossa kybertoimintaympäristöön voidaan luottaa ja jossa sen toiminta turvataan. Kyberturvallisuuteen kuuluvat toimenpiteet, joilla voidaan ennakoivasti hallita ja tarvittaessa sietää erilaisia kyberuhkia ja niiden vaikutuksia. Kybertoimintaympäristön toiminnan häiriytyminen aiheutuu usein toteutuneesta tietoturvauhkasta, joten kyberturvallisuuteen pyrittäessä tietoturva on keskeinen tekijä. Tietoturvan lisäksi kyberturvallisuuteen pyritään muun muassa toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on turvata häiriytyneestä kybertoimintaympäristöstä riippuvaiset fyysisen maailman toiminnot. Siinä missä tietoturvalla tarkoitetaan tiedon saatavuutta, eheyttä ja luottamuksellisuutta, kyberturvallisuus tarkoittaa digitaalisen ja verkottuneen yhteiskunnan tai organisaation turvallisuutta ja sen vaikutusta niiden toimintoihin.

Merenkulun kyberturvallisuudella tarkoitetaan, että merenkulun toimijat tunnistavat ja hallitsevat kyberturvallisuuteen kohdistuvia riskejä, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa merenkulun kyberturvallisuuteen, merenkulun turvaamiseen, merenkulun palveluiden jatkumiseen tai logistiikkaketjuihin laajemmin sekä vahvistavat merenkulun toimijoiden häiriönsietokykyä. Tavoitteena on varmistaa toimijoiden toimintakyky, tiedon luottamuksellisuus, eheys ja saatavuus kyberuhkien alla.