Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Miten uudistus toteutetaan?

Merikartat ja vesiväylätiedot uusitaan suunnitelmien mukaan vuosien 2021-2026 aikana. Vesiväylien ylläpitäjiin tullaan olemaan yhteydessä väylätietojen muutoksiin liittyen.

Suomalaiset merikartat uudistetaan syvyys- ja väylätietojen osalta N2000 toteutuksen aikana. Samalla Ilmatieteen laitos aloittaa merialueilla N2000-järjestelmään sidottujen meriveden korkeustietojen jakelun.

Merikarttojen uusiminen toteutetaan vuosien 2021-2026 aikana. Uudistus on aloitettu Perämereltä ja siirtyy vaiheittain Saaristomeren kautta kohti Suomenlahden itäosaa. Ensimmäiset N2000-kartat julkaistiin syksyllä 2021. Merikarttauudistuksen toteutusta voi seurata karttaindeksipalvelusta (Ulkoinen linkki).

Sisävesikartoilla ja -väylillä muutos ei tule käytännössä vaikuttamaan syvyys- ja väylätietoihin. N2000-vertaustason korkeudeksi valitaan vesialtaittain likipitäen nykyisen NN-korkeusjärjestelmän vertaustason korkeutta vastaava N2000-arvo. Sisävesikarttojen osalta tarkempi etenemissuunnitelma julkaistaan myöhemmin.

Väylien ylläpitäjiin tullaan olemaan yhteydessä väylätietojen muutoksiin liittyen. Syvyystiedon vertaustason muutos itsessään ei tule vaikuttamaan väylien käyttökelpoiseen vesisyvyyteen. Väylän kulkusyvyysarvo ja vedenkorkeustieto yhdistettynä antavat saman käytettävissä olevan kulkusyvyyden kuin nykyisessäkin järjestelmässä.  

Päivitetty