Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Väylien käyttötapa uudistuu

Osana N2000-väylä- ja merikarttauudistusta myös kauppamerenkulun väylien käyttötapaa uudistetaan. Jatkossa käytössä korostuu väylien suunniteltu mitoitus. Uudistuksella pyritään parantamaan väylien käytön turvallisuutta ja tehokkuutta.

Näkyvimpänä esimerkkinä tästä on merikartoillakin tapahtunut muutos, jossa kulkusyvyydet poistetaan kartoilta ja jatkoissa esitetään vain haraussyvyydet. Väylien mitoitus on aiempaa tarkemmin esitelty Suomen rannikon purjehdusopas (Sailing Directions for Finnish waters) -julkaisuissa.

Suomen kauppamerenkulun väylien syvyyskäytäntö on kuvattu puolestaan ohjeessa Vesiväylien syvyyskäytännön periaatteet ja soveltaminen. Väylien käyttö perustuu niiden mitoitukseen. On suositeltavaa käyttää väyliä niiden mitoituksen mukaisesti, mutta tapauskohtaisesti varavettä voi hyödyntää, mikäli on varmistuttu riittävästä kölivarasta.

Mikäli väylää halutaan käyttää mitoituksesta poikkeavalla tavalla, tulee aluksen antaa ilmoitus väylän käytöstä. Menettelystä on julkaistu Väylän käytön ilmoitus.

Päivitetty