Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

OTIF valtioiden välinen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö

Vaikka raideliikenne on Suomessa vain rajoitetusti kansainvälistä, on rataverkkomme silti osa Euroopan laajuista liikennejärjestelmää. Suomen raideliikennesääntelyn perusta rakentuu neljälle Euroopan unionin rautatiedirektiiville, jotka kattavat myös suurimman osan OTIF-järjestössä neuvoteltavasta rautatiesääntelystä.

Suomen ja Venäjän välinen suora rautatieliikenne

Koronapandemian sekä Venäjän aloittaman hyökkäyssodan seurauksena Suomen ja Venäjän väliset rautatiekuljetukset ovat vähentyneet merkittävästi ja henkilöliikenne on pysähtynyt kokonaan. Tavaraliikennettä kulkee rajan yli edelleen, mutta vain noin neljäsosan verrattuna ennen pandemiaa olleeseen volyymiin.