Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rautatiekaluston kunnossapidosta vastaavalta toimijalta edellytetään kunnossapitotoiminnan sertifiointia (ECM-sertifiointi). Sertifioinnilla kunnossapidosta vastaava yksikkö osoittaa, että sillä on käytössään vaatimustenmukainen kunnossapitojärjestelmä ja kunnossapidon toiminnot hallitaan ja toteutetaan niille kohdistuvien vaatimusten mukaisesti. Sertifiointi voi kohdistua koko kunnossapidosta vastaavan yksikön toimintaan tai yksittäiseen kunnossapitotoimintoon.

Kunnossapidosta vastaavan yksikön sertifioinnin hakeminen

1

Perehdy kunnossapidosta vastaavan yksikön toimintaa ohjaavaan yhteiseurooppalaiseen ja kansalliseen lainsäädäntöön

Keskeinen säädös ECM-sertifioinnin hakemisen kannalta on komission asetus 779/2019/EU (ECM-asetus), joka kuvaa vaatimukset kunnossapitojärjestelmälle ja siihen sisältyville kunnossapitotoiminnoille.

Luo ja ota käyttöön dokumentoitu kunnossapitojärjestelmä vaatimusten mukaisesti.

4

Hakemuksen käsittely ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Traficom tarkastaa, että hakemuksessa ja sen liitteissä on riittävät tiedot hakemuksen käsittelyä ja sertifiointiprosessien käynnistämistä varten, ja ilmoittaa, kun vaatimustenmukaisuudenarviointi alkaa.

Vaatimustenmukaisuudenarviointi sisältää tyypillisesti myös auditoinnin tai tarkastuksen kunnossapidosta vastaavan yksikön tiloissa.

5

Päätös sertifioinnista

Päätös sertifioinnista tehdään neljän kuukauden kuluessa siitä, kun virastolle on toimitettu kaikki vaatimustenmukaisuuden arvioinnin suorittamiseksi tarvittavat tiedot.

ECM-sertifiointi on voimassa enintään viisi vuotta.

Päivitetty