Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kunnossapidosta vastaaville yksiköille

Kunnossapidosta vastaavat yksiköt

Jokaisella kalustoyksiköllä tulee olla ennen sen käyttöönottoa tai käyttämistä Suomen rataverkolla nimetty ja kalustorekisteriin merkitty kunnossapidosta vastaava yksikkö (ECM, Entity in Charge of Maintenance). ECM:n tehtävä on varmistaa, että sen vastuulla olevat kalustoyksiköt ovat turvallisessa käyttökunnossa. ECM:n tulee sertifioida kunnossapitotoimintaansa. Museo- ja vaihtotyöliikenteessä tai ainoastaan rautatieliikenteen harjoittajan omassa liikennöinnissä käytettävän muun kaluston kuin tavaravaunujen ECM ei tarvitse sertifiointia. Sertifioimattoman ECM:n on kuitenkin täytettävä sille kohdistuvat vaatimukset.